A Kormány 174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítása szerint:

4/A. § * (1) Magyar állampolgár személyforgalomban

a) a Cseh Köztársaság,

b) a Lengyel Köztársaság,

c) a Koreai Köztársaság,

d) a Németországi Szövetségi Köztársaság,

e) az Osztrák Köztársaság és

f) a Szlovák Köztársaság

területéről, ezen országok valamelyikének területén tett üzleti célú utazást követően Magyarország területére – a 3. § és a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül – beléphet, ha a magyar állampolgár olyan belföldi vagy az a)-f) pontokban megjelölt államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője, vagy munkavállalója, amely egyben az a)-f) pontokban megjelölt állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll (a továbbiakban kapcsolt vállalkozás).

fotó: Shutterstock

(2) A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén, az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott országok területéről – a 2. §-tól eltérően, a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül – beléphet, amennyiben az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely ország állampolgára.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint történő belépés során valószínűsítenie kell az üzleti célú utazás tényét.