Kiemelt nemzeti érdek az agrárexport dinamizálása – különös tekintettel a feldolgozott termékek és technológiák exportjára.

Az exportfejlesztés különféle lehetőségeinek és lépéseinek megismeréséhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán kívül számos hazai és európai uniós nonprofit, illetve állami szervezet, kezdeményezés nyújt segítséget. Ezeket a hazai agrár-élelmiszeripari vállalkozások is igénybe vehetik.  – áll a NAK tájékoztatójában.

export

Dinamizálni kell az agrárexportot — fotó: pixabay.com

Exportfejlesztési eszköztárak agrár-élelmiszeripari vállalkozások számára

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összegyűjtötte azon szervezetek online elérhetőségeit, ahol  az általuk biztosított információk, jellemzően ingyenes szolgáltatások széles palettáját lehet elérni a nyilvánosan elérhető információk alapján.

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.

Az Agrármarketing Centrum az Agrárminisztérium égisze alatt működik. Kiemelt célja a hazai termelők, valamint kis- és középvállalkozások (kkv-k)  versenyképességének növelése és marketingkultúrájának erősítése. Belföldi és nemzetközi kiállításokat és rendezvényeket hirdetnek, pályázatokat, illetve ingyenes, digitális exportkatalógust tesznek közzé.

Hasznos linkek:

Agrárminisztérium

Az Agrárminisztérium a mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomaták hálózatát koordinálja. Ha valaki  fel szeretné venni a kapcsolatot a hálózat valamely tagjával, a NAK Külkapcsolati Csoportját kell keresnie.

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat célja a gazdaságfejlesztés operatív elősegítése és az exportösztönzés. A vállalkozásokat  sok területen segítik: a piacra lépési folyamataikban információnyújtással (a jog, a statisztika, a vámügy, a finanszírozás terén), exportengedélyek és minősítések beszerzésével, célzott partnerkiajánlással, exportfejlesztési tanácsadással vagy az operatív ügyletek lebonyolításával is. Képviselettel rendelkeznek a környező országokban, és Minősített Szállítói Adatbázist tartanak fenn a szállítók és pályázók összekötésére ( vendéglátóipari-, mezőgazdasági-,és kereskedelmi- vonalon).

Hasznos linkek:

konténerhajó

Exportengedélyek és minősítések beszerzésével, célzott partnerkiajánlással, exportfejlesztési tanácsadással segítik a gazdálkodókat — fotó: pixabay.com

Design Terminal Közhasznú Nonprofit Kft.

A Design Terminal  innovációs ügynökségként 2014 óta foglalkozik  vállalkozásfejlesztéssel, innovációval és tehetséggondozással. Mentorprogramjuk magában foglalja az üzleti tudásátadást, a kapcsolatrendszerek kiépítésének segítését, és  a személyre szabott mentorálást is. A mentor program következő szemesztere még nem került meghirdetésre. Az Innovációs Bajnok Radar támogatást nyújt a vállalatoknak a belső innovációs készségek felmérésében, amelyek segítségével elemezni lehet a belső folyamatokat; illetve ennek keretében személyre szabottan innovációs bajnok képzés is elérhető.

Hasznos linkek:


Enterprise Europe Network

Az Enterprise Europe Network az Európai Unió finanszírozásával 2008 óta működik.  Kis- és középvállalkozásoknak nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítenek a kkv-k innovációs fejlődésében, a vállalkozásfejlesztésben, a nemzetközi piacok meghódításában, és  a nemzetközi KFI-együttműködések támogatásában. Az Enterprise Europe Network szolgáltatásai közé tartozik az innovációs állapot és kapacitás felmérés, a külpiaci online marketing audit és személyre szabott szakértői tanácsadás,  a nemzetközi partnerkereső rendezvények hirdetése, a partnerkereső adatbázis működtetése ( technológiai, üzleti,és kutatás-fejlesztési profilok gyűjteménye).

Hasznos linkek:

EXIM

Magyarország hivatalos exporthitel ügynöksége, ami a nemzetközi kereskedelemre, a külpiaci terjeszkedésre és a befektetésekre szakosodott. Az EXIM foglalkozik belföldi biztosítással, állami hátterű garanciákkal, külföldi kockázatfinanszírozással és biztosítással,valamint tőkealapokkal segíti a vállalkozások külpiacra kerülését. Országkockázati besorolással és tájékoztatókkal segít tájékozódni a különböző országok specifikus (közpénzügyek, külgazdasági és külső finanszírozási pozíciók, politikai és biztonságpolitikai, üzleti környezet, gazdasági növekedés és struktúra,  monetáris és árfolyampolitika, bankszektor, fizetési tapasztalatok) kockázataival kapcsolatban.

Aktuális csomagok: Kárenyhítő Hitelbiztosítás, Fordulat Beruházási Hitel, Külföldi Finanszírozás és Biztosítás

Hasznos linkek:

export

A külföldi piacok meghódítása nem lehetetlen — fotó: pixabay.com

Export Hungary weboldal

A  Export Hungary weboldalon keresztül a Külgazdasági- és Külügyminisztérium is segíti a hazai vállalkozásokat. A weboldalon lehetőséget teremtettek arra, hogy online chat formájában fel lehessen venni a kapcsolatot a külgazdasági attasékkal, emellett az onnan letölthetőek általános- és COVID-19 vonatkozású országismertetők is rendelkezésre állnak. Külföldi aktuális közbeszerzési felhívásokhoz is hozzá lehet férni a webfelületen keresztül.

Hasznos linkek:

HEPA- Magyar Exportfejlesztési Ügynökség

A HEPA célja, hogy a Magyar Exportstratégiával összhangban a magyar vállalkozások külpiacra jutását ösztönözze . A HEPA segíti a versenyképes kkv-k külpiaci megjelenését és partnerkeresését a nemzetközi rendezvényeken, vásárokon és szakkiállításokon. Konzultációs lehetőséget nyújt a vállalkozások exportérettségére vonatkozóan, valamint segíti az exportőröket célpiaci információkkal és logisztikai-vámügyi tanácsadással. Az Exportakadémiai Képzési Központban külpiacok felé terjeszkedő vállalkozásoknak szóló pályázatokkal és tudásátadással segíti a vállalkozásokat.

Aktuálisan futó pályázatok: Nyugat-Balkán fejlesztések, Nemzeti Exportvédelmi Program (Külpiacra jutási Támogatás), Fit for Export.

Hasznos linkek:

tanácsadás

A személyre szabott szakértői tanácsadással,  a nemzetközi partnerkereső rendezvényekkel sikereket lehet elérni — fotó: pixabay.com

Külgazdasági és Külügyminisztérium Kereskedelempolitikai Főosztály

A főosztály olyan, az egyes országok közötti közjogi feltételekkel foglalkoznak, amelyek megmutatják, hogy a különféle országokban működő vállalatok milyen feltételekkel kereskedhetnek egymás között. A hazai cégeknek – csak az Európai Unión kívüli relációkban – a jogi jellegű piacra jutási akadályok leküzdésében tudnak segíteni. Ha valaki  fel szeretné venni a kapcsolatot a főosztállyal, akkor ezzel kapcsolatban a NAK Külkapcsolati Csoportját kell megkeresnie.

Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztály

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya az innovációra törekvő vállalkozásokat a tudományos és technológiai szakdiplomaták hálózatán keresztül segíti.  Az alábbi weboldalon online kapcsolatfelvételre is lehetőség van a szakdiplomatai hálózat tagjaival. - áll a NAK tájékoztatásában.

Hasznos link:

kereskedelem

A Magyarországon termelt agrártermékek kiváló minősége garantálja a sikert — fotó: pixabay.com

MKIK-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozások exportfejlesztését számos eszközzel támogatja.  A vállalkozásoknak lehetősége van felvenni a kapcsolatot a vegyeskamarákon és akkreditált bilaterális kamerákon keresztül az adott országban hazai képviselőkkel, emellett pedig okmányhitelesítéssel (külkereskedelmi dokumentumok és bizonyítványok), külkereskedelmi árukárokkal, minőségellenőrzéssel, és exportfejlesztéssel is foglalkoznak.

A Kamara online magyar exportőr adatbázist (Export Directory) tart fenn külföldiek tájékoztatására az exportra szánt magyar termékekről és szolgáltatásokról.

Hasznos linkek: