Az ültetvényekben bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló, egyszeri csekély összegű támogatásról szóló rendelet alapján a legalább 0,3 hektár nagyságú egybefüggő, 70 százalékos vagy azt meghaladó mértékben károsodott ültetvényterületre vehető igénybe a támogatás mikro-, kis- és középvállalkozási besorolásba tartozó mezőgazdasági termelők, illetve mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók számára.

Az a mezőgazdasági termelő jogosult a támogatás igénybevételére, aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló illetékes törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett vagy a támogatási kérelmének benyújtásával egy időben igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta. A termelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy és a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása. Azt is bizonyítani kell, hogy a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt vagy nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Az is meghatározó tétel, hogy a károsodással érintett ültetvényterület tekintetében a károsodás mértéke elérje, vagy meghaladja az előző három év hozamai átlagának, vagy az előző években benyújtott kárenyhítési kérelmekben szereplő referencia hozamoknak a 70 százalékát.

Augusztus 19-éig kell benyújtani postai úton az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához a kérelmeket. Az MVH 2011. szeptember 30-áig, de legkésőbb, a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.