Ennek egyik első eleme a „VINOP- 1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati konstrukció. A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. A felhívás tervezet itt érhető el.

A támogatás mértéke és összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 300 000 Ft.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 30-70%-a lehet, attól függően, hogy mikro- kis vagy középvállalkozásról van szó, és az ország melyik régiójában fejti ki a tevékenységét. Legmagasabb arányú támogatásra az Észak-Magyarországi, az Észak-Alföldi, a Dél-Alföldi és a Dél-Dunántúli régiók településein működő mikro- és kisvállalkozások számíthatnak. Budapesten megvalósuló projektek nem támogathatóak.

vállalkozás

A legkisebb vállalkozások számára nyújt fejlesztési lehetőség a támogatás – Fotó: pixabay

A pályázók köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt  üzleti évvel,
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európa i Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelephelyei.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

megújuló energia

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása is támogatható – Fotó: pixabay

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások
  • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
  • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
  • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

Egy projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges a kötelező tevékenység mellett.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtására a tervek szerint több szakaszban nyílik lehetőség:

1. szakasz: 2021. március 1-16.

2. szakasz: 2021. június 15-30.

3. szakasz: 2021. szeptember 30 - október 15.

4. szakasz: 2022. február 1-15.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A fenntartási kötelezettség részét képzi az eredményességi mérés is, amely alapján kerül meghatározásra, hogy a támogatás mekkora része válik vissza nem térítendő támogatássá.

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

A Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Programról korábban ITT írtunk.