A haszonbérlőnek és a tulajdonosnak három hónapon belül gondoskodniuk kell a földhasználati szerződés módosításáról és az alapján a változásoknak a földhasználati nyilvántartásba, illetve az erdőgazdálkodói nyilvántartásba való bejelentéséről. A határidő eredménytelen leteltét követően a szerződés módosítása a bíróságtól kérhető.

Más a helyzet az ún. használati vagy többlethasználati megosztásokkal (Fétv. 70-76. §). Ezek a közös tulajdon megszüntetésével ugyanis hatályukat vesztik, sőt a megosztási rend során sem kötik a feleket.

Természetesen a tulajdonostársak dönthetnek úgy, hogy a földek kiosztása mégis a korábbi használati megosztásnak megfelelően történjen.

Indexkép: MTI/Vasvári Tamás