Idén sem kell tagdíjbevallást készíteniük azoknak az őstermelőknek, akiknek előző évi nettó árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot. Számukra a NAK postai csekket küldött a 2000 forintos tagdíjról, amelyet június 30-ig befizetve mentesülnek a tagdíjbevallási kötelezettség alól.

A testület május 17-ei országos küldöttgyűlésének döntése értelmében az idei évtől változnak a tagdíjsávok: az arányosabb teherviselés és az átláthatóbb, egyszerűbb tagdíjstruktúra kialakítása érdekében az eddigi 11 helyett 7 tagdíjsáv lesz. A legalsó sáv határa (legfeljebb 600 ezer forint nettó árbevétel) és összege (évi kétezer forint) változatlan marad, ahogy a tagdíj maximuma is (évi 1 millió forint 750 millió forint feletti árbevételnél).

A módosítással a tagok közel 85 százalékánál a tagdíj nem változik, 9 százalékuk pedig a jövőben kevesebb tagdíjat fizet majd. A tagdíjalap számos kedvezménnyel csökkenthető, ezekről a NAK portálján lehet tájékozódni. Többek között a kamarai telekommunikációs szolgáltatást (BirtOKOS) igénybe vevő tagok idén is hívószámonként évi 1.000 forint tagdíjkedvezményben részesülnek, függetlenül az előfizetői csomag fajtájától.

A májusi küldöttgyűlés arról is döntött, hogy két héttel, augusztus 15-ig meghosszabbodik a tagdíjfizetési határidő. A tagdíjkedvezményre jogosító igazoló dokumentumok ezentúl nem csak a bevallással egyidejűleg, hanem azt követően egy évig benyújthatóak: azok a tagok, akik a tavalyi évre vonatkozóan további tagdíjkedvezményt kívánnak érvényesíteni, azt az idei bevallás határidejéig jelezhetik a Kamara felé. Ezen felül kedvező változás még, hogy tagdíjfizetésre vonatkozó halasztás vagy részletfizetés már bármikor igényelhető, nem csak a tagdíj bevallásakor.

A tagdíjbevallás elkészítésében a NAK falugazdászai, illetve a belföldről ingyenesen hívható +36 80 900 365-ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálati munkatársak is segítséget nyújtanak – közölte a NAK.

Az agrárkamara az MTI érdeklődésére közölte, hogy a tagdíjakból tavalyhoz hasonlóan idén is 6,7 milliárd forint bevételre számítanak, a testületnek közel 380 ezer tagja van.