Fellélegezhetünk. 2024-től teljesen új szabályozás teszi helyre a háztartási célú kutak helyzetét. Ennek értelmében jövőre már nem lesz szükség az engedélyeztetési procedúrára. Emellett általánossá teszik a kútamnesztiát is.


Itt vannak a részletek

2024-től jön a kútamnesztia, megszűnik az új kutak építéséhez szükséges engedélyeztetési eljárás. A legtöbb tulajdonos még bejelenteni sem köteles, ha új létesítményt szeretne otthonra. Az Országgyűlés májusban szavaz a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról. A javaslathoz már nyilvánosan hozzá lehet férni, amiből kiderült, hogy a kutak tulajdonosai mire számíthatnak hosszabb távon. A végleges javaslatból korábban már szivárogtak ki információk, így már eddig is tudtuk, hogy a kormány megengedőbbek lesznek a csapadékvizet hasznosító sekély kutakkal szemben.

Az új szabályozásban kitérnek a mezőgazdasági öntözést szolgáló kutakra is. Ezek a létesítmények ugyanis szintén beletartoznak az előbb említett kategóriába, ami nagyon jó hír a gazdák számára. Végleg rendeződhet tehát a kerti kutak sorsa - írja a Napi.hu.


Új elemek is kerültek az új törvénybe

A legfontosabb változás, hogy a törvény új elemeket tartalmaz. Külön szabályozás vonatkozik ugyanis a háztartási célú és kerti kutakra abban az esetben, ha annak mélysége nem éri el az 50 métert, valamint nem érinti az első vízzáró réteget. Fontos, hogy maga a kút kizárólag háztartási vízirány kielégítésére szolgálhat, tehát az éves vízmennyiség nem haladhatja meg az 500 köbmétert. Ezzel próbálják megakadályozni azt, hogy a háztartási kutak gazdasági célokat ne szolgáljanak. A törvényben csak mennyiségi korlátot szabtak, így szabad öntözni, autót mosni, vagy éppen medencét feltölteni.

A törvénymódosítás kizárólag a háztartási célú kutakat érinti, tehát sem a mélyebb, sem pedig az egyéb célt szolgáló létesítményekre nem vonatkozik. Ennek értelmében a háztartási kút építése során 2024-től már nem lesz szükség vízjogi engedélyre, így végre megszabadulhatunk a hatósági engedélyeztetési procedúrától.

Mindezt azzal magyarázták, hogy az 50 méternél nem mélyebb, kizárólag a talajvizet érintő kutak egyáltalán nem jelentenek semmilyen veszélyt a hazai vízkészletre és a környezetünkre, így feleslegesnek tartják az engedélyeztetési eljárást.

További lényeges változás

A másik fontos változtatás, hogy az újonnan létesített háztartási kutak bejelentésére vonatkozó kötelezettség ugyanúgy megszűnik akkor, ha a kút vízkészlet-védelmi szempontból nem jelent kockázatot.

A kötelezettség csak azoknál a kutaknál marad meg, amelyek a vízkészlet-védelmi szempontból kockázatos területen működnek. A javaslat kötelezi a kormányt, hogy legkésőbb augusztus 31-ig gondoskodjon egy nyilvános vízkészlet-védelmi térkép készítéséről, amit minden részletével együtt közzé kell tenniük. Ezt az országtérképet pedig a vízkészletek változásai miatt legalább hatévente frissíteni szükséges. Ennek alapján lehet majd eldönteni, hogy az adott kút építését és működtetését be kell-e jelenteni a hatóságoknál.

Kútamnesztia

A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint kizárólag engedéllyel szabad kutat létesíteni. A kötelezettség azonban csak 1996-tól él, így nagyon sok hazai kút nincs engedélyeztetve, hiszen azok ennél jóval korábban létesültek. Emiatt a kormány 2023 végéig hirdette meg a kútamnesztiát, így akik eddig bejelentik a szabálytalanul, esetleg engedély nélkül létesített kutakat, mentesülnek a pénzbírság alól.

kút

Könnyebbé válik a kutak létesítése - fotó: pexels.com

Ennek célja az volt, hogy a kormány lássa, hány kút működik itthon. A lehetőség ellenére azonban kevesen tettek bejelentést, amire végül nem is lesz szükség. 2024-től minden sekély, talajvizet érintő kút jogszerűnek minősül.

Egyszerűbbé válik a mezőgazdasági öntözés

A törvényben kitérnek a mezőgazdasági öntözésre, az ebből a célból létesített kutakra, amelyek szintén mentesülnek az eljárás alól abban az esetben, ha a létesítmény nem haladja meg az 50 métert, nem éri el az első vízzáró réteget.

A kötelezettség alól azonban nem mentesülnek, így a gazdáknak ugyanúgy bejelentést kell tenniük a Nemzeti Földügyi Központnál.