Az Országgyűlés kedden elfogadta a jogszerű földhasználat fogalmát kiegészítő, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló jogszabály módosítását.

A törvénymódosítás bővítette a jogszerű földhasználat eseteinek körét: a megbízási szerződés alapján is lehet valaki jogszerű földhasználó. Állami vagyonkezelők jogutódlásakor a földhasználat akkor is jogszerűen megilleti a jogutódot, ha az nincs bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Végső esetben igazolható lesz a jogszerű földhasználat a jegyző által kiállított és a földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal. A jogszerű földhasználatot a területalapú támogatások igénybevételekor kell igazolni. A jegyző csak a támogatási kérelmek beadására nyitva álló időszakban adhat ki bizonyítványt.

föld

Megbízási szerződés alapján is lehet valaki jogszerű földhasználó – fotó: Shutterstock

Az osztatlan közös tulajdonú földterületek használati megosztásakor a döntésnél elég lesz a tulajdoni hányad alapján számított feles többség is. Amikor a használati rendre vonatkozó ajánlattal a tulajdonosok legalább 10 százaléka nem ért egyet, a döntéshez minősített többség szükséges. Meghatározták a többlethasználati megállapodás szabályait, vagyis azt, ha egy tulajdonostárs a saját tulajdoni hányadánál nagyobb földterületet kíván használni. Ilyen megállapodás jön létre azokban az esetekben is, amikor a tulajdonostárs a földforgalmi törvényben szabályozott előhaszonbérleti jogát gyakorolja.