2021. december 21. napján kihirdetésre került a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével megalkotásra került agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. év CXLIII. törvény, ami a mezőgazdaság jövője szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró nemzedékváltás elősegítését fogja támogatni.

A gazdasági egységet mostantól mindennel együtt át lehet adni – forrás: pixabay

Innentől kezdve a törvény jogi keretet biztosít a gazdaság egységben történő átadására, vagyis minden elem, ami a gazdasághoz kapcsolódik (föld, egyéb ingatlanok, ingóságok, vagyontárgyak, társasági részesedések) egyetlen, a gazdaságot átadni és átvevő fél között létrejött szerződésben szerepelhet. Ez a gazdaságátadási szerződés.

A törvény meghatározza, hogy a gazdaságátadási szerződés a mezőgazdasági őstermelő és a mező-erdőgazdasági tevékenységet és kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó átadása vonatkozásában köthető.

Ki lehet a Gazdaságátadó:

  • az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy
  • a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

Ki lehet a Gazdaságátvevő:

  • az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az 50. életévét el nem érő
  • mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel
  • a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy
  • a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A gazdaságátadási szerződés megvalósulhat a gazdaság tulajdonjogának átruházásával (gazdaságátadási adásvételi szerződés), a gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházásával (gazdaságátadási ajándékozási szerződés), tartási kötelezettséget megalapozó formában (gazdaságátadási tartási szerződés), vagy életjáradék fizetését megalapozó formában (gazdaságátadási életjáradéki szerződés).

Az átadás gördülékenyebbé tétele érdekében, a Törvény lehetővé tesz egy megállapodáson nyugvó átmeneti együttműködési időszak megteremtésének a lehetőségét, amelynek célja, hogy a gazdaságátadó még az átadást megelőzően bevonásra kerülhet a gazdaság működtetésébe.

A törvény ezen a linken olvasható.