A 2018. október 17-én tartott sajtótájékoztatón a COSME Program eredményeiről, annak a mezőgazdaságra gyakorolt pozitív hatásairól, valamint a Közös Agrárpolitika 2020 utáni kihívásairól beszélt Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért felelős államtitkára és az alapítvány ügyvezető igazgatója, Herczegh András.

Feldman Zsolt elmondta, hogy az agrártárca fő célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének, hatékonyságának növelése. Az EIF által az AVHGA számára biztosított COSME viszontgarancia nagymértékben támogatja az AM törekvéseit a beruházások megvalósítására, illetve a kedvezőtlen pénzügyi helyzetben gazdálkodó mikrovállalkozások, őstermelők folyamatos finanszírozásának biztosítására. Az említett megállapodás a gazdálkodók finanszírozási lehetőségeit tovább bővíti, mégpedig úgy, hogy az EIF által garantált viszontgarancia kiváltja a hazai költségvetési viszontgaranciát. Ez a magyar költségvetés számára 900 millió forint megtakarítást eredményez 3 év alatt és további előny, hogy a konstrukció keretében kötött ügyletek nem minősülnek állami támogatásnak.

Ennek köszönhetően a kezesség nem terheli a vállalkozás által az uniós szabályok szerint igénybe vehető, mindössze 15 000 eurós agrár de minimis támogatási keretet. Így lehetővé válik, hogy a jövőben a vállalkozás további kedvezményes hitelprogramban vegyen részt, olcsó forráshoz jusson, kedvezőbb hitelkondíciót érjen el, vagy éppen a Vidékfejlesztési Program keretében már elnyert uniós támogatását banki társfinanszírozással kiegészítse, és így a projektjét megvalósítsa.

AVHGA

Az AVHGA feladata, hogy stabil pénzügyi biztosítékként álljon rendelkezésre az agráriumhoz kötődő mikro-, kis- és közepes vállalkozók számára – fotó: Agroinform.hu

Az AM szerint elfogadhatatlan a Közös Agrárpolitikára fordítható uniós források 2020 utáni időszakra javasolt mérséklődése. A kormányzati számítások szerint a közvetlen támogatások kerete 2018-as árakon 16,4, a vidékfejlesztési forrásoké pedig 26,6 százalékkal csökkenhet. A közvetlen támogatási forrásokra a bankok jelenleg biztos bevételként tekintenek, negatív változásuk a gazdálkodók hitelképességét is ronthatja.

Az agrárvállalkozások kedvezményes finanszírozása érdekében az alapítvány feladata, hogy

stabil pénzügyi biztosítékként álljon rendelkezésre az olyan mikro-, kis- és közepes vállalkozók számára, akik a mezőgazdasági területen működnek vagy tevékenységük a vidéki térséghez kapcsolódik.

Emellett az agrárágazatban további kockázatokkal is számolni kell, például a szélsőséges időjárási körülményekkel, valamint a világpiaci árak ingadozása okozta jövedelemkieséssel. Ezért nagyon fontos a kárenyhítési, kockázatkezelési rendszer továbbfejlesztése és a gazdálkodók hitelezési kockázatainak kezelését illetően pedig az AVHGA tevékenysége.

Herczegh András, az AVHGA ügyvezetője hozzátette, hogy

az alapítvány kezességgel biztosított állománya az utóbbi 5 évben több mint háromszorosára nőtt, idén a fennálló hitelállomány meghaladta a 300 milliárd forintot.

Az ügyletek csaknem fele mezőgazdasági egyéni gazdaságok hiteleihez kapcsolódik, és az idei évben beérkezett kérelmek 85%-át is mikrovállalkozások igényelték. A COSME program keretén belül az AVHGA eddig több mint 1000 ügylethez adott kezességet, közel 20 milliárd forint hitelösszeghez. Ezek a cégek más úton nem, vagy csak kedvezőtlenebb feltételekkel jutottak volna hitelhez, mivel kimerült az agrár de minimis támogatási keretük, vagy éppen az új konstrukció gyorsasága segítette őket finanszírozáshoz.

Hercegh András

Herczegh András, az AVHGA ügyvezetője

A banki szektorban újdonságként bevezetett portfolió kezességvállalás keretében a bank egymaga dönthet a kezesség bevonásáról, ami jelentősen gyorsítja az igénylés folyamatát, hiszen nincs szükség az alapítvány külön egyedi jóváhagyására. Ez a konstrukció 3 banki partnerünknél is rendelkezésre áll.

Az AVHGA számára különösen fontosak a mezőgazdasági beruházások, a technológia korszerűsítését, vagy a kapactiásbővítést szolgáló fejlesztések. Eddig 1400 ügyfelet juttattunk hitelhez vagy bankgaranciához a Vidékfejlesztési Program több mint 8000 nyertes támogatott beruházásából. Az állattartó telepek korszerűsítését, a terménytárolók építését, a kertészeti gépek korszerűsítését célzó, vagy az élelmiszeripar fejlesztését szolgáló beruházások az ágazat modernizációjához elengedhetetlenek, ugyanakkor a kisebb termelők esetében megvalósításuk a további gazdasági tevékenység alapfeltétele is egyben.

Így az utóbbiakra különösen igaz, hogy hiteleiket a pénzügyi intézmények csak akkor folyósítják, ha a projektre az alapítvány kezességet vállal. A COSME program jó eszköz mindehhez, hiszen a megítélt támogatásokhoz tovább kedvezményes finanszírozást biztosítunk.

A COSME viszontgaranciát a COSME Program (Programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) az Európai Beruházási Terv keretében biztosítja. Az ESBA célja produktív beruházások finanszírozásának és végrehajtásának elősegítése az Európai Unióban, és a finanszírozáshoz való hozzájutás mértékének növelése.