Megjelent az EMVA Irányító Hatóság közleménye a VP4-10.1.1-21. kódszámúAgrár-környezetgazdálkodási kifizetés" és a VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámúÖkológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása" című felhívások 2023. évre vonatkozó visszavonási kérelmeinek benyújtási határidejét érintő módosításáról, így a lejáró földhasználati szerződések miatt benyújtott visszavonásokról - írja a nak.hu a tájékoztatójában.

termőföld

A szankciómentes visszavonást kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterületre (adott helyrajzi számú ingatlan) lehet kezdeményezni – fotó: pixabay.com

A határidő 2023. március 31.-re módosul

A közlemény szerint a határidő 2023. január 15.-ről 2023. március 31.-re módosul annak érdekében, hogy a támogatást igénylők minél megalapozottabb döntést tudjanak hozni a lejáró földhasználati szerződéseik kapcsán.

Fentiek szerint tehát, amennyiben a kötelezettségvállalási időszak közben, 2022. december 31. után lejár a támogatásba vont területre vonatkozó földhasználati szerződés és azt a gazdálkodó nem tudja meghosszabbítani, úgy a fenti módosított időpontig lehetőség van arra, hogy ezen területek szankció nélküli visszavonásra kerüljenek.

Fontos megjegyezni, hogy ha a támogatást igénylő a visszavonás iránti kérelmet a helyszíni ellenőrzésről történő értesítés napján, ennek hiányában a helyszíni ellenőrzés első napján vagy ezt követően nyújtotta be, akkor a visszavonás iránti kérelem csak a következő évre vonatkozóan fogadható el - írja a nak.hu

A visszavonási kérelmet a megadott határidőn belül kell benyújtani

A szankciómentes visszavonást kizárólag a lejáró földhasználattal érintett földterületre (adott helyrajzi számú ingatlan) lehet kezdeményezni. Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett terület nem a KET teljes területét érinti, úgy a KET egy részének visszavonása esetén el kell végezni a KET vonatkozásában visszamaradt terület felmérését, és a kérelem részeként, elektronikus úton kell benyújtani.

A visszavont területek támogatási jogosultsága megszűnik, azonban a lejáró földhasználati szerződések miatt visszavont területre kifizetett (vagy kifizetésre kerülő) támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, így visszafizetési kötelezettség nem keletkezik, amennyiben a visszavonási kérelem megfelelő módon beküldésre és jóváhagyásra kerül.

traktor

A határidő meghosszabbításának célja, hogy a támogatást igénylők minél megalapozottabb döntést tudjanak hozni – fotó: pixabay.com

A lejáró földhasználattal érintett területek visszavonása esetén a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződést, megbízási szerződést, földhasználati lap másolatát) a Kincstár megkeresésére szükséges benyújtani. Az adott terület használatának tényét igazoló, jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeként!

Amennyiben a lejáró földhasználattal érintett földterület vonatkozásában nem kerül benyújtásra visszavonási kérelem a megadott határidőn belül, akkor az érintett terület kizárásra kerül és a korábban kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül - írja a NAK.

A teljes közlemény ezen a linken érhető el.