A Vidékfejlesztési Program keretében a VP3-17.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásban foglaltak alapján vehető igénybe a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás – olvasható a palyazat.gov.hu-n megjelent közleményben.

Az intézkedés keretében a mezőgazdasági termelők évente pályázhatnak az adott gazdasági év termelési veszteségeire megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához nyújtott támogatásra.

Milyen biztosításokhoz vehető igénybe a díjtámogatás?

Olyan mezőgazdasági biztosítási szerződések díja támogatható, amelyek üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó kedvezőtlen időjárási jelenségek által okozott veszteségekre nyújtanak fedezetet.

A díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések – biztosítók/biztosító egyesületek általi – előkészítése érdekében a szerződések előzetes jóváhagyásáról a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: VP IH) az alábbi tájékoztatást adja:

  • A biztosítók/biztosító egyesületek a Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt követelményeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződések különös biztosítási feltételei vonatkozásában legkésőbb 2023. január 31-ig kérhetik a VP IH előzetes jóváhagyását. A biztosítók/biztosító egyesületek a szerződéseket papír alapon a VP IH részére, az 1860 Budapest, Pf. 1. címre és elektronikusan az FPF@am.gov.hu e-mail-címre 2023. január 31. napjáig küldhetik meg.

  • Amennyiben a biztosítók/biztosító egyesületek a biztosítási feltételeiket a megelőző évvel megegyezően, változás nélkül kívánják érvényesíteni a következő évre, úgy legkésőbb 2023. január 31- ig küldjék meg erre vonatkozó nyilatkozatukat elektronikusan az FPF@am.gov.hu e-mailcímre. (Ebben az esetben nem szükséges az előző évi feltételek újbóli benyújtása.)
  • A mezőgazdasági biztosítási szerződések VP3-17.1.1-16 kódszámú pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek való megfelelőségéről és azok előzetes jóváhagyásáról a VP IH legkésőbb 2023. március 31-ig közleményt ad ki.

A támogatási intenzitás a következőképpen alakul:

A Széchenyi 2020 oldalon megjelent közlemény szerint a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás" című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) pályázati felhívás 5.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2022. támogatási évre rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével a támogatás intenzitása az alábbiak szerint alakul:

„A" típusú szerződések: 57 %

„B" típusú szerződések: 40 %

„C" típusú szerződések: 40 %

Kockázatkezelés a mezőgazdaságban

A mezőgazdasági biztosítások díjtámogatása a négypilléres kockázatkezelési rendszer egyik eleme. A rendszer felépítéséről EBBEN a cikkben írtunk részletesen.

Indexkép: Shutterstock