Előrejelzések 2023-ra

Mivel a szankciók és az ukrán invázió költségei megviselik Oroszország gazdaságát, így az ország most minden eddiginél jobban függ a fosszilis tüzelőanyagok exportjából származó bevételektől - írta a CREA független kutatói hálózat. Az EU az elmúlt évben sokat tett annak érdekében, hogy megszüntesse az Oroszországból származó üzemanyagimporttól való függőségét, és beszüntesse Oroszország gazdaságának finanszírozását.

Azt láthatjuk, hogy 2022-re már kezd alább hagyni annak a rövid távú nyereségnek a fiskális hatása, amit Oroszország a csillagászati magasságokba emelkedő fosszilis tüzelőanyagárak által elérhetett. Ez részben a magas árak miatti fosszilis tüzelőanyag-fogyasztás csökkenése miatt történt, melynek további következményeképp a Kreml bevételei is tovább csökkentek, lényegesen meggyengítve az országot. Ma már az is kétséges, hogy képesek lesznek-e a támadásokat folytatni, és mindez előrébb hozhatja a háború befejezését. A CREA tájékoztatójában sorra veszi az EU és Ukrajna többi szövetségese által eddig meghozott intézkedések hatásait.

Az EU az elmúlt évben sokat tett annak érdekében, hogy megszüntesse az Oroszországból származó üzemanyagimporttól való függőségét.

Az EU az elmúlt évben sokat tett annak érdekében, hogy megszüntesse az Oroszországból származó üzemanyagimporttól való függőségét. Kép: Pexels

A legfontosabb megállapítások a következők

 • Oroszország fosszilis tüzelőanyag-exportból származó bevétele 17 százalékkal esett vissza decemberben, ez számít a legalacsonyabb szintnek az ország Ukrajna elleni teljes körű inváziója óta.

 • Az EU olajtilalma és ársapkája a becslések szerint napi 160 millió euróba (63 milliárd forint) kerül Oroszországnak. Az orosz olaj szállítási mennyiségének és árának csökkenése napi 180 millió euróval (71 milliárd forint) csökkentette az ország exportbevételeit.

 • Oroszországnak csupán napi 20 millió euró (7 milliárd forint) bevételt sikerült visszaszereznie a finomított olajtermékek EU-ba és a világ többi részére irányuló exportjának megnövelésével. Azonban az ország így is napi 160 millió euró (63 milliárd forint) nettó veszteséget könyvelhetett el az export visszaesése miatt.

 • Az intézkedések 12 százalékkal csökkentették Oroszország kőolajexportját és 23 százalékkal az eladási árakat. Mindez az orosz kőolajbevételek 32 százalékos visszaesése miatt alakult így. Németország csővezetékes olajimportjának leállítása újabb 5 százalék bevételkiesést okozott december végén.

 • Oroszország a becslések szerint még mindig napi 640 millió eurót (252 milliárd forint) keres a fosszilis tüzelőanyagok exportján, a márciusi és 2022 májusi 1000 millió eurós (395 milliárd forint) szinthez képest. A lengyelországi vezetékes olajimport becslések szerint ezt napi 120 millió euróval (47 milliárd forint) csökkenti majd február 5-ig.

 • Az EU továbbra is a legnagyobb oroszországi olajimportőr volt decemberben, ha a csővezetékes kőolajat és az összes olajterméket is beleszámítjuk. Ez december végére azonban megváltozott, mivel Németország ekkor szüntette be az orosz vezetékes olaj importját, februárban pedig életbe lép majd az EU olajtermék-tilalma. Japán lett az oroszországi LNG legnagyobb importőre, mivel az európai vásárlók száma csökkent. Kína, Dél-Korea, Törökország, India és Japán voltak a legnagyobb szénimportőrök.

 • Oroszország eddig 3,1 milliárd eurót (1225 milliárd forint) keresett kőolajszállítással azokon a hajókon, melyek februártól az ársapka hatálya alá esnek majd, ami körülbelül 2 milliárd euró adóbevételt jelentett az orosz kormánynak. Ez az adóbevétel szinte teljesen eltűnik majd, ha az ársapkát olyan szintre módosítják, ami megközelíti az oroszok termelési költségeit.

 • A kőolajár felső határának 25–35 dollárra való csökkentése, még mindig jóval meghaladja az oroszországi termelési és szállítási költségeket, azonban ez már legalább napi 100 millió euróval (39 milliárd forint) csökkentené Oroszország olajexport-bevételét.

 • Az ársapkát bevezető koalíciónak megvan a lehetősége az ársapka értékének további csökkentésére, Oroszország pedig egyelőre nem talált jó alternatívát a G7 országainak tulajdonában álló, vagy ott biztosított hajókkal szemben, az orosz kőolaj- és olajtermékek balti- és fekete-tengeri kikötőkből történő elszállítására.

 • A csendes-óceáni térségben Oroszország továbbra is az Egyesült Királyság által biztosított tartályhajókat használja, hogy olajat szállítson Kínába, bár az olaj piaci ára meghaladja az ársapkaszintet. Új intézkedésekre van szükség az ilyen kereskedelemmel foglalkozó biztosítókkal és tartályhajókkal szemben.

 • Az EU és szövetségesei rendelkezésére álló további intézkedések a becslések szerint napi 200 millió euróval (79 milliárd forint) tovább csökkenthetik Oroszország fosszilis tüzelőanyagexport-bevételeit az olajtermék-import tilalma és árplafonja után prognosztizált szintről.

Oroszország a becslések szerint még mindig napi 640 millió eurót (252 milliárd forint) keres a fosszilis tüzelőanyagok exportján.

Oroszország a becslések szerint még mindig napi 640 millió eurót (252 milliárd forint) keres a fosszilis tüzelőanyagok exportján. Kép: Pexels

A CREA szakpolitikai ajánlásokat is tett, ezek tételesen, az alábbiak szerint festenek

 • A fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet csökkenése kulcsszerepet játszott az importtilalmak végrehajtásában és az intézkedések hatékonyságában. Alapvető fontosságú, hogy ezt a megújuló energiaforrások irányába mutató piaci átrendeződést gazdaságilag és társadalmilag is a fenntarthatóság szolgálatába állítsuk azzal, hogy energiahatékonysági, energiamegtakarítási és a tiszta energia projektekbe eszközölünk befektetéseket.

 • Eszerint az olajár felső határát a nyersolaj esetében 25–35 USD/hordóra kellene módosítani, és 5 USD/hordóra a finomított termékek esetében. Ez az  árszint már jelentősen csökkenti az ásványi adóból származó orosz bevételeket, miközben az orosz olajtermelés gazdaságilag életképes marad.

 • Meg kell erősíteni az ársapka intézményét azáltal, hogy az azt megszegő tartályhajókra kiszabott büntetéseket növeljük, valamint szigorítani kell a közzétételi követelményeket, illetve elő lehet írni a közvetítőn keresztül történő kifizetéseket.

 • További szankciókat kell bevezetni az orosz tengeri olajkereskedelem korlátozása érdekében. Ez magában foglalja a tartályhajók értékesítésének korlátozását is, hogy ezzel megakadályozhatóvá váljon Oroszországnak, a szövetségeseinek és a nekik dolgozó kereskedőknek a régi tartályhajó-vásárlásai is, az ársapka megkerülése végett. Ezen felül szükséges lenne tiltani az orosz olaj átrakodását az ársapka koalíció felségvizein és ugyanezen országok kizárólagos gazdasági övezeteiben. Korlátozni kell a megfelelő biztosítási fedezet nélküli tartályhajók használatát, és biztosítani a környezetvédelmi normák betartatását a Balti- és a Fekete-tengeren.

 • Ársapkát kell létrehozni és/vagy korlátozásokat bevezetni az Oroszországból az EU-ba érkező vezetékes olaj, vezetékes gáz és LNG tekintetében.

(Forrás: Energyandcleanair)