A közelmúltban megjelent Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) jelentése alapján mintegy 700 milliárd dollárra becsüli azt az összeget, amelyet világ 54 országában évente a mezőgazdaság támogatására fordítanak. Ez napi 2 milliárd dollárnak felel meg, és az érintett országok teljes mezőgazdasági jövedelmének 12 százalékát teszi ki, fontos szerepet játszva a fenntartható mezőgazdaság kialakításában és az agrártermelők megélhetésének biztosításában – írja az agriculture.com.

Az utóbbi időben bizonyos javulás tapasztalható az elosztásban – fotó: Shutterstock

Problémák csak a támogatások elosztásával vannak. A fejlett országok farmerei ugyanis a jobban rászoruló szegény országok termelőihez viszonyítva több mint kétszer magasabb arányú támogatást kapnak, ami a nemzetközi kereskedelemben időnként súlyos torzításokhoz vezet, és különösen kirívó az USA farmereinek támogatásában, akik ebben a szezonban összesen 33 milliárd dollárt kapnak.

Az OECD javasolta a piactorzító hatású és a környezetet károsan befolyásoló támogatások fokozatos leépítését, lehetőség szerint sokoldalú megállapodások keretében. Részben ennek hatására, az utóbbi időben bizonyos javulás tapasztalható az elosztásban, mivel 2000 és 2002 között az OECD tagországok támogatás formájában a bruttó árbevételük 28,9, a fejlődő országok pedig 4,2 százalékát kapták, 2017 és 2019 között viszont ez a jövedelmek 17,6, illetve 8,5 százalékára módosult, vagyis a két országcsoport támogatási aránya közötti különbség szűkült.

Ugyanakkor a támogatások 40 százalékát árkiegészítések és termelési eredményhez kapcsolt támogatások, esetleg műtrágya vásárlás formájában fizetik ki. A kifizetéseknek mindössze egynyolcad része jut műszaki fejlesztésre és újításokra, illetve a vidéki infrastruktúra tökéletesítésére.