Az Európai Unió új növényegészségügyi szabályozásával összefüggésben, várhatóan a napokban jelenik meg egy alapvető fontosságú, összesen 14 mellékletet tartalmazó végrehajtási rendelet – számolt be a Nébih.

Az egyik melléklet a harmadik országokból az Unió területére történő behozatal esetében határozza meg azon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyek esetében növényegészségügyi bizonyítványra lesz szükség a jövőben. A másik melléklet az Unión belüli szállítás és forgalmazás vonatkozásában teszi ugyanezt. Mindkét területen jelentős változások várhatóak.

nébih

Küszöbön az új növényegészségügyi szabályozás – fotó: Pixabay

Harmadik országokból az Unió területére történő behozatalnál módosulnak többek közt az alábbi területek:

Az új jogszabály tartalmazza majd a 100%-ban vizsgálatköteles áruk körét, amelyek kizárólag a kijelölt határállomásokon léptethetők be az EU tagállamaiba, de magában foglalja majd a szúrópróbaszerűen vizsgálandó növények jegyzékét (pl. egyes zöldségfélék, vetőmagok), valamint a behozatali tilalom alá eső áruk listáját is.

Szintén fontos változás lesz, a vizsgálatköteles szállítmányokért felelős vállalkozókra vonatkozó előzetes bejelentési kötelezettség, amit az EU Bizottság e célra kialakított elektronikus rendszerén (TRACES NT) keresztül bonyolíthatnak le az érintettek.

Unión belüli növényszállítás és -forgalom esetében az alábbi változásokra kell számítani:

A növényútlevél tartalmi követelményein túl annak formátumát is jogszabály határozza meg a jövőben. Az eddigiekhez képest lényegesen bővül a növényútlevél-köteles termékek köre.

A jogszabály ugyanakkor engedményeket is tartalmaz: például nem szükséges növényútlevél azokban az esetekben, amikor a növényt közvetlenül a végfelhasználó részére értékesítik (kivéve, ha ez távértékesítés keretében történik).

És konkretizálja a kivételes eseteket is: bizonyos növények szaporítóanyagai esetében a végfelhasználó részére történő értékesítés is növényútlevél-köteles lesz, aminek jogi szabályozása 2020 elején várható.

A változások pontos megismerése érdekében érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a Nébih honlapján megjelenő tájékoztatókat!