Mikor kerül egy ingatlan árverésre?

Az ingatlan árverezésére csak a legvégső esetben kerül sor, akkor, ha az adósság máshogy nem rendezhető.

Ilyen esetben végrehajtási jogot jegyeznek fel az ingatlanra, de a végrehajtás ezzel még nem indul meg automatikusan: az árverést csak akkor indítják meg, ha a végrehajtást kérő ezt kezdeményezi, melyre a végrehajtási jog feljegyzését követő 45 naptól van lehetősége.

Mit kell tudni a termőföld árverésének szabályairól?

Mit kell tudni a termőföld árverésének szabályairól? – Fotó: Pxfuel

Az árverés kitűzése

Ha ez a kezdeményezés megtörténik, úgy következő lépésként a végrehajtó megkeresi a megyei kormányhivatalt. A megkeresés alapján a kormányhivatal árverési hirdetménnyel kitűzi az árverést.

Annak ellenére, hogy a megyei kormányhivatal bonyolítja le az árverést, arra ténylegesen már a föld fekvése szerinti járási hivatal helyiségében kerül sor.

Az árverés időpontja: az árverés kitűzését követő 60-90. napon belüli időpont.

Hogyan értesülhetünk egy föld árveréséről?

Az árverési hirdetményt kézbesíteni kell a végrehajtást kérőnek és az adósnak, továbbá azoknak, akiknek a földre vonatkozólag az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van. Osztatlan közös tulajdon esetén meg kell küldeni a tulajdonostársaknak is.

Aki nem esik bele ebbe a körbe, az többek között a föld fekvése szerinti önkormányzat hirdetőtáblájáról értesülhet az árverés kitűzéséről, de ezt a földhivatal hirdetőtábláján és a kormányhivatal internetes honlapján is közzé kell tenni legalább 30 napig.

Ki vehet részt az árverésen?

Az árverésen az vehet részt, aki

 • előlegként a föld becsértékének 10%-át legkésőbb az árverés megkezdése előtt a megyei kormányhivatalnál letétbe helyezte
 • a licitdíjat megfizette és
 • a tulajdonszerzési képességét (földműves, a 300 hektárt nem haladja meg stb.) a kormányhivatal által kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal az árverés helyszínén és időpontjában igazolja.

Korábban a 20 km-en belüli lakóhely is feltétel volt, de ezt egy friss határozatával megsemmisítette az Alkotmánybíróság.

Fontos, hogy az árverésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt lehet venni.

Ki az, aki nem vehet részt az árverésen?

Nem árverezhet

 • az adós
 • a végrehajtó
 • aki termőföld tulajdonjogát nem szerezheti meg.

A végrehajtást kérő viszont részt vehet az árverésen és meg is szerezheti a termőföld tulajdonjogát.


Licitdíj

A licitdíj összege a föld becsértékének 1%-a, de legalább 2000 Ft és legfeljebb 10 000 Ft.

Kikiáltási ár

A föld kikiáltási ára a becsérték összege. A becsértéket főszabály szerint a végrehajtó állapítja meg 6 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítvány alapján vagy bármelyik fél ilyen kérelme esetén igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján.

Ajánlattétel

Érvényes ajánlat legalább a kikiáltási ár felének megfelelő összeggel tehető (tanya esetén viszont ez magasabb, legalább a kikiáltási ár 70%-a).

A licitküszöb összege 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a becsérték 2%-a, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték 1%-a.

Az árverést addig kell folytatni, amíg érvényes ajánlatot tesznek.

Fontos, hogy az árverező már nem vonhatja vissza az ajánlatát!

Kié lesz a föld?

Ha nincs további érvényes ajánlat, a kikiáltó háromszori kimondás után megállapítja a felajánlott legmagasabb vételárat. Ezt követően azonban még nincs vége az eljárásnak, hiszen a kikiáltó felszólítja a jelen levő elővásárlásra jogosultakat, hogy élnek-e az elővásárlási jogukkal.

Ha többen is tesznek elfogadó nyilatkozatot és ők azonos rangsorban állnak, úgy ott helyben sorsolással döntik el köztük a föld sorsát.

Ebből következően, az elővásárlási jog csak az árverésen gyakorolható, az árverést követően már nem történik kifüggesztés és agrárkamarai állásfoglalásra sem kerül sor.

Fennmarad-e a haszonbérlet?

Az árverésen történő tulajdonszerzés ún. eredeti szerzésmód.

Ez azt jelenti, hogy az árverési szerzéssel az ingatlanon fennálló terhek megszűnnek, kivéve a telki szolgalmat, a haszonélvezetet és a közérdekű használati jogot.

A földhasználati jogosultság (pl. a haszonbérlet) is megszűnik, de nem azonnal, hanem az új tulajdonos tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését követő 6 hónap elteltével.

Két esetben viszont nem szűnik meg a földhasználat:

 • ha az új tulajdonos írásban megerősíti a használatba adási szándékát vagy
 • a földhasználó olyan támogatást vett igénybe, amelynek feltételéül jogszabály meghatározott időtartamra földhasználati kötelezettséget ír elő (pl. az AKG támogatásnál).

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1994. évi LIII. törvény (Vht.)
 • 2013. évi CXXII. törvény (Földforg. tv.)
 • 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet