A Magyar Szabványügyi Testület honlapján az alábbi szabványügyi változások jelentek meg.

Megjelent szabványok:

  • MSZ EN ISO 4254- 7:2018 – Mezőgazdasági gépek. Biztonság. 7. rész: Arató-cséplő, járvaszecskázó, gyapot- és cukornád-betakarító gépek (ISO 4254-7:2017). – Az MSZ EN ISO 4254-7:2010 helyett.
  • MSZ EN 13368-2:2018 – Műtrágyák. Kelátképzők kromatográfiás meghatározása műtrágyákban. 2. rész: [o,o] EDDHA-, [o,o] EDDHMA- és HBED-vaskelátok, vagy a kelátképzők mennyiségének meghatározása ionpár-kromatográfiával. – Az MSZ EN 13368-2:2013 helyett.
  • MSZ EN 13368-3:2018 – Műtrágyák. Kelátképzők kromatográfiás meghatározása műtrágyákban. 3. rész: [S,S]-EDDS meghatározása ionpár-kromatográfiával.
  • MSZ EN 14069:2018 – Meszező anyagok. Megnevezések, specifikációk és címkézés. – Az MSZ EN 14069:2004 helyett.
  • MSZ EN 17049:2018 – Takarmány. Mintavételi és elemzési módszerek. A tilozin, a spiramicin, a virginiamicin, a karbadox és az olakvindox azonosítása szubadditív szinteken, összetett takarmányban. Megerősítő vizsgálatok LC-MS-sel.

Visszavont szabvány:

  • MSZ ISO 789-1:2011 – Mezőgazdasági traktorok. Vizsgálati eljárások. 1. rész: A teljesítményleadó tengelycsonk teljesítményvizsgálatai.

Új európai szabványkiadványok:

  • EN ISO 11747:2012/A1:2018 – Rice. Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking. Amendment 1 (ISO 11747:2012/Amd 1:2017)
  • EN ISO 8442-9:2018 – Materials and articles in contact with foodstuffs. Cutlery and table holloware. Part 9: Requirements for ceramic knives (ISO 8442-9:2018)