Ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználhassuk a termesztett fajtákban, illetve hibridekben rejlő potenciált, ismernünk kell a folyamat kritikus pontjait víz, tápanyagfelvétel, növényélettan, valamint növényvédelem szempontjából is!

Az őszi búza vegetatív és generatív fejlődése a tavasz során, valamint a rájuk ható káros folyamatok:

Bokrosodás:

Az őszi búza termesztésének egyik meghatározó szakasza!
Kezdetben a másodlagos gyökerek növekedése indul meg a bokrosodási csomóból, melyeknek tömege és a búza bokrosodó képessége között szoros összefüggés van. Ezután a főhajtás alsó szártagján elhelyezkedő alvórügyekből oldalhajtások nőnek, számuk megegyezik a későbbi sarjkalászok számával.

A folyamatot sok tényező befolyásolja, de összességében kijelenthető, hogy alacsonyabb tőszámnál, kedvező víz és tápanyag ellátottság mellett, kiterjedt gyökérzettel rendelkező, jó általános kondíciójú állománynál számíthatunk erős bokrosodásra. Az így keletkezett és megfelelően fejlődő sarjkalászok intenzív körülmények között jelentős termésnövekedést eredményezhetnek. A Plantafol 30:10:10-es NPK lombtrágya használatával fokozni tudjuk a bokrosodás intenzitását, illetve a gyökéren keresztüli tápanyag felvételt! Rendszerint ebben az időszakban szoktuk elvégezni a gyomok irtását, mely minden estben hatással van a kultúrnövényünkre is (energiavesztés). A gyomirtó szerek, valamint az egyéb külső környezeti tényezők által okozott negatív hatások (hidegstressz és az ennek következtében fellépő relatív víz- és tápanyaghiány) lassítják a növények életfolyamatait, csökken a fotoszintetikus aktivitásuk. A Megafol kijuttatásával rendkívül gyorsan megtörténik a regeneráció, az életfolyamatok ismét felgyorsulnak, helyreáll a fotoszintézis.

Ebben a szakaszban megkezdődik a generatív szervek differenciálódása is.

Szárba szökkenés:

Az első kitapintható szárcsomó (nodus) megjelenésétől a kalászolás kezdetéig tart. Látványos vegetatív növekedés figyelhető meg ebben a szakaszban, valamint a virágszervek fejlődése is folytatódik. A kalász szemtermése részben a kalászkák számától, részben a kalászkában megtermékenyülő virágok számától függ. Ez fajtára jellemzően változik, de igen erősen módosulhat a kialakulásuk idején a növényt érő negatív környezeti tényezők hatására (tápanyagok, víz, hőmérséklet, gyomirtó szerek, stb.). Megafol használatával jelentősen tudjuk tompítani a káros folyamatok hatásait, a növények energiáikat a termésképzésre, és nem a regenerációra fordítják! A generatív szervek differenciálódása, kialakulása nagyon fontos folyamat, kiváló szinten csak az intenzíven tartott növényeknél megy végbe! A szárba szökkenés szakaszában kiemelten fontos a harmonikus tápanyag ellátás, nagyobb, aktívabb asszimilációs felület létrehozása, erős szárral. Ez garantálja később a jobb szemkitelítődést és a jó minőséget. Nitrogén túlsúlyos növénytáplálás esetén lazább lesz a sejtszerkezet, amely teret nyit egyes kórokozó gombák előtt (pl.: lisztharmat), valamint fokozódik a megdőlés veszélye (Plantafol 20:20:20).

A harmonikus növénytáplálásban meghatározó szerepet töltenek be a különböző mikroelemek, melyek közül az őszi búza esetében legfontosabb a réz. Hiányában a növények növekedése lassul, a levelek szürkés zöldekké válnak, klorotikusak lesznek. Első könnyen észrevehető tünete a zászlós levél (a legfontosabb asszimiláló felület) csúcsának barnulása, majd később akár a teljes száradása. Komolyabb esetben a kalászok vége kifehéredik és a kalász felső padkái nem termékenyülnek meg, jelentős lesz a léha szemek aránya (fehérkalászúság). Eredmény: jelentős termésveszteség, minőség romlás!!!!

Mivel a réz ideális felvétele lombon keresztül történik, ezért a hiánytünetek megjelenése előtt, valamint kialakult hiány esetén javasolt a Valalgro EDTA Cu lombtrágya használata.

Kalászolás, virágzás:

Mint minden más növényfajnál, így a búzánál is ez az egyik leginkább energiaigényes folyamat. Az ebben a szakaszban bekövetkezett biotikus (kórokozók, kártevők) és abiotikus (fagy, jég, aszály stb.) stresszhatások jelentős károkat okozhatnak, ezért törekednünk kell a legfontosabb asszimilációs felület, a zászlós levél és a kalász teljes körű védelmére. A gomba- és rovarölő szerekkel együtt alkalmazott Megafol + Plantafol kombináció segít a megfelelő vitalitású állomány létrehozásában. Az intenzív technológia alkalmazása nem csak közvetlenül hat pozitívan a termésünkre. A jó kondíciójú állományokat lényegesen nehezebben támadják meg a gyengültségi szervezetek, mint például a különböző fusarium fajok.

Összességében jól látszik, hogy mind víz- és tápanyag felvételi, növényélettani valamint növényvédelmi szempontból is jól körülhatárolható, a termesztés sikerét alapvetően befolyásoló szakaszokat tudunk elkülöníteni. Ezen szakaszok bármelyike is gátolt a külső termesztési feltételek miatt, az végső soron minden esetben táplálkozási rendellenességhez vezet. A legjobb eredményeket abban az esetben tudjuk elérni, ha ezekben a kritikus táplálkozási szakaszokban nyújtunk segítséget a növényállományunknak.

Bővebb információ a Malagrow.hu oldalon >>>