Alapvető tudnivalók a foszforról

A foszfor a talajban jellegzetes módon viselkedik, több vonatkozásban eltér a más makrotápelemektől, mindenekelőtt a nitrogéntől és a káliumtól. Kisebb részben szerves, nagyobb részben ásványi formában található (60-70%), a növény számára nehezen hozzáférhető, mert döntően, nehezen oldódó kalcium- és magnézium-foszfátok formájában van lekötve. A talaj teljes foszforkészletének csupán kis töredéke az, ami növény számára is hasznosítható, ez a foszforforma lényegében a talajoldatban található.

Az ásványokhoz kötődő, nehezen felvehető és a talajoldatban lévő, könnyen felvehető foszforformák dinamikus egyensúlyban vannak, oda-vissza cserélődnek. Hogy a feltáródás vagy megkötés folyamata az intenzívebb, az több olyan tényezőtől függ, mint például a talaj hőmérséklete, kémhatása (erősen meszes, de a savanyú, 5,5 pH alatti közegből is lassú oldódása miatt nehezen hasznosítható), továbbá a mikroorganizmus-tevékenység, ugyanis az ásványi és a szerves foszforformák mobilizálásában nagy szerepe van a baktériumoknak és a gombáknak is.


A bomlásból és oldódásból adódó foszforfeltáródás üteme és a felvehetővé vált foszfor mennyisége nincs szinkronban a növények foszforfelvételének ütemével. A termesztett lágyszárú, így a zöldségfélék esetében is a foszforigény a tenyészidő elején jelentős, mikorra a növény a teljes lombozat szárazanyagának 25%-át felhalmozza, akkor már a foszforigény közel 70-75%-a felvételre kerül.

Az igény és a kínálat egyensúlyát a termesztőnek kell megteremteni szerves és szervetlen trágyák (műtrágyák) kijuttatásával, illetve azoknak a talajba munkálásával. Különösen igaz ez az intenzív kertészeti kultúrák esetében, ahol lényegesen nagyobb a foszforfelvétel, mint a természetes úton képződő, könnyen felvehető, azaz a talajoldatban lévő foszfor mennyisége.

Foszfor az a tápanyag, amelynek mozgása az erős talajkötődéséből adódóan még kellő nedvesség esetén is minimális, a talaj kötöttségétől függően mindössze néhány centiméter függőleges irányba. Ezért ha túl mélyre forgatjuk, a fejlődés kezdetén, ha sekélyen dolgozzuk a talajba, a tenyészidő második felében kell a hiányával számolnunk.

paprika

A kiültetést gyorsan követő lombtrágyázás foszforsúlyos komplexekkel ajánlott addig, amíg megindul a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel – fotó: Shutterstock

Jelzi-e a növény és mikor a foszforhiányt?

A nitrogén, a foszfor és a kálium közül a foszfor az a fontos tápelem, amelynek hiánytünete lassan fejlődik ki, és sokáig nehezen felismerhető. Ez részben a tünet jellegéből adódik (nem feltűnően sárgul a levél, hanem kezdetben haragoszöld, később lilásvörös, és az elszíneződés nem annyira a színen mutatkozik, inkább a fonáki oldalon).

Foszforhiányra utal az is, ha lassú a gyökérképzés és fejletlenek a gyökerek, késik a virágzás, elmarad a terméskötés, de súlyos esetben levélhullás is bekövetkezhet, aminek eredményeként felkopaszodik a növény.

Ismert a foszfor esetében is az úgynevezett relatív tápanyaghiány jelenség, amikor a talajban megfelelő a foszforkészlet, csak annak felvételét bizonyos környezeti tényezők gátolják. Ezzel a jelenséggel a szabadföldi zöldségtermesztésben, főleg palántázás során, gyakran lehet találkozni.

Ha úgy számolunk, hogy a zöldségfélék a foszforigényüknek megközelítőleg 70-75%-át a tenyészidő elején (első felébben) veszik fel, abban az esetben olyan trágyamegosztást kell alkalmazni, hogy növényfajtól függően ~20-60 kg/ha P2O5 a tenyészidő első felében a növény rendelkezésére álljon. Ez pedig az alaptrágyázás mellett csak megfelelő mennyiségű indítótrágyázással képzelhető el.  (1. táblázat).

Szabadföldi zöldségfélék fajlagos foszfor- és trágyaigénye hagyományos (nem tápoldatos) termesztés esetén

Zöldségfaj

Fajlagos foszforigény

(P2O5 kg/t termés)

Kijuttatandó foszfortrágya-mennyiség közepes termés esetén

(P2O5 kg/ha)*

Indítótrágyának

(vetéskor, palántázáskor)

Alaptrágyaként

(ősszel)

Paprika

0,9

7,2

36

Paradicsom

1,0

14,0

70

Uborka

1,5

15,0

75

Borsó

5,6

13,2

66

Bab

4,0

6,8

34

Fejes saláta

1,8

10,8

54

Görögdinnye

1,1

13,2

66

Cs. kukorica

4,0

12,0

60

Sárgarépa

1,8

18,0

90

Fejes káposzta

1,3

18,2

91

Vöröshagyma

0,9

5,4

27

K. burgonya

2,2

8,8

44

* Közepes talaj-tápanyagellátottság esetén, középkötött talajon

A fenti számításból következik, hogy a paprika, paradicsom, mint palántázott, de a helyrevetett borsó, hagyma, gyökérzöldségek stb. növények esetében is nagy jelentősége van az indító, azaz a vetéskor vagy palántázáskor adott tápanyagnak. Foszfor esetében – eltérően a nitrogéntől vagy a káliumtól – a teljes igény 10-20%-át célszerű kijuttatni, 80-90%-ot pedig az őszi forgatás idején alaptrágyaként adni.

Lehet-e az elmaradt P-trágyázást pótolni?

Gyakran előforduló kérdés az utólagos kijuttatás, azaz a tenyészidőben történő pótlás lehetősége, ha foszfor hiányára utaló tünetek mutatkoznak. A foszfor lassú talajmozgásából adódóan a talaj felületére szórt műtrágya nem fejti ki a kellő hatást!

Lombtrágyázással lehet a növénynek foszfort adni, de az így kijuttatott mennyiség 0,5-1%-os töménység esetén is töredéke az igénynek.

Főleg a palántázott növények esetében a kiültetést gyorsan követő lombtrágyázás foszforsúlyos komplexekkel, azaz teljes értékű műtrágyákkal egyébként is ajánlott addig, amíg megindul a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel. A levelekre adott tápanyagok átmenetileg helyettesítik a gyökerek funkcióját, és javítják a kiültetett növény kondícióját.