Magyarország tradicionális mezőgazdasági ország, ahol a növényvédelem a mezőgazdasági tevékenységek fontos részterületét képezi. A növényvédő szerek szakszerű alkalmazása elengedhetetlenül szükséges a növénytermesztés biztonsága érdekében, viszont ez komoly kockázatot is jelenthet humán egészségügyi és környezetvédelmi szempontból. Alapvetően fontos, hogy a növényvédő szerekkel közvetlen munkakapcsolatba kerülők megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a biztonságos növényvédőszer-használat és a kockázatok minimálisra csökkentése érdekében.

permetezőgép

A növényvédő szerekkel közvetlen munkakapcsolatba kerülők megfelelő ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek – fotó: Shutterstock

Az élelmiszerbiztonság egyik legfontosabb pillére a növényvédelem

Az élelmiszerlánc-biztonság fontos feladata, hogy a növény és növényi termék előállítását növényvédőszer-maradék mentes módon biztosítsa mezőgazdaság a fogyasztók számára. Mindez, – ahogy azt a hatóság szlogenje a „termőföldtől az asztalig" is megfogalmazza – a talajvédelemmel kezdődik és magába foglalja az élelmiszer-előállítás minden fázisát, így a növényvédelmet is.

A növényvédő szerek engedélyezése, szabályozása rendkívül szigorú eljárás szerint zajlik

Görög Róbert, a Növényvédelmi Szövetség ügyvezető igazgatója szerint Európában az egyik legszigorúbb a világon a növényvédő szerek engedélyezésének, szabályozása, aminek köszönhetően a növényvédő szerek az előírásoknak megfelelő módon biztonságosan felhasználhatóak. A növényvédőszer-gyártók kutatások sorozatát végzik el egy-egy molekula fejlesztésekor, figyelve annak hatékonyságára, a hasznos élő szervezetek kímélésére, a környezetvédelemre, az alkalmazás során fellépő kockázatokra, a lebomlási folyamatokra és az esetleges növényvédőszer-maradékok toxicitásának vizsgálatára.

Átlagosan több mint 12 év fejlesztés és több, mint 250 millió euró befektetés szükséges egy hatóanyag engedélyeztetéshez, annak érdekében, hogy egy olyan, valóban hatékony és biztonságos készítményt tudjanak a gazdálkodók kezébe adni, ami hozzásegíti őket nagy mennyiségű, jó minőségű élelmiszer-alapanyag termeléséhez.


Konfliktus: élelmiszerbiztonság vagy növényvédőszer-mentes termelés?

Ez lett az alapvető kérdés azok után, hogy az Európai Unió Parlamentje elfogadta a Bizottság Green Deal javaslatát a Zöld Megállapodást, amely nagyon fontos fenntarthatósági célokat, a mezőgazdasági termelés hosszú távú fenntartását, a biodiverzitás megőrzését célozza meg. Ezekkel a célokkal mindenki egyetért, viszont a növényvédőszer-felhasználás további mennyiségi csökkentése a növényegészség szempontjából több problémát is okozhat a szakember szerint.

Ezt az Uniós stratégiákkal kapcsolatban készült tanulmányok is – mint például a Wageningeni Egyetem témában készült jelentése – is elismerik, mondván, hogy a növényvédőszer-csökkentés „csak akkor reális, ha a termelő elfogadhatja a hozam vagy az élelmiszerminőség csökkenésének kockázatát". Azaz amennyiben kivonjuk a hatóanyagokat, akkor vagy kevesebb lesz a termés vagy romlik a minőség. Mivel az Európai Unióban a növényvédőszer-felhasználás szabályai évek óta folyamatosan szigorodnak, rengeteg olyan hatóanyagot kivontak, vagy a kivonás határán tartanak, amelyeknek a hiánya megnehezíti a gazdálkodók számára a biztonságos, gazdaságos termelést.

Megváltozott a szabályozási szemlélet is

A régebbi, kockázat alapú szabályozást veszély alapú szabályozási szemlélet váltotta fel, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a növényvédőszer-hatóanyagok engedélyezése/kizárása már nem a kockázati tényezők komplex értékelésén, hanem bizonyos kizáró tulajdonságok vizsgálata alapján történik. Hátránya, hogy ez az irányvonal nem veszi figyelembe a kockázatcsökkentő intézkedéseket, ami miatt a szigorításoknak a biztonságosan használható hatóanyagok is áldozatul esnek.

Ezzel a termelők kezéből kiveszik azokat az eszközöket, amelyekkel eredményesen biztosítani tudják a növényeik egészségét, miközben olyan, a mezőgazdaság számára előnytelen szabadkereskedelmi megállapodásokat kötnek, aminek meg lesznek a negatív következményei – mondta el Görög Róbert.

A „harmadik országokból" vámmentesen érkező olcsó árukkal egyrészt a saját uniós termékeknek teremtenek konkurenciát, másrészt olyan élelmiszereket hoznak be a piacra, amelyek termelésében nem biztosított az európai szintű élelmiszer-biztonság.

Mivel a klímaváltozás hatására fokozódik a károsítók nyomása, a gazdálkodóknak biztonságos és hatékony eszközökre van szükségük a károsítók leküzdésére, mert csak ezzel lesz garantálható mind az élelmiszerbiztonság, mind a jelenlegi és a jövőbeli populáció biztonságos élelmiszerrel történő ellátása.

Problémát jelentenek a hamisított és illegális növényvédő szerek is

Hihetetlen, de igaz: a növényvédőszer-piac 14%-át teszi ki az illegális kereskedelem, aminek az értéke a becslések szerint Európában évente 1,2 milliárd eurót, globálisan 4,4 milliárd eurót tesz ki. A szakember szerint érdemes tisztában lenni azzal, hogy hosszú távon a most olcsónak számító illegális forrásból származó növényvédőszerek lesznek majd a legdrágábbak.

Ezt több okból is érdemes figyelembe venni: a szer használatával nem lehet elérni a kívánt eredményt, nem lehet tudni miként hat a növényre, nem kiszámíthatóak a hatásai - akár el is pusztíthatja az adott kultúrnövényt, tönkre teheti a permetezőgépet, károsíthatja a kezelést végző gazda egészségét, árt a talajnak és a környezetnek.

zöldségek

Permetezésnél számos szabályt be kell tartani – fotó: pixabay.com

Milyen tanácsokat érdemes megfogadnia a biztonságos növényvédőszer-használatról a kisfelhasználóknak?

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében az Európai Unió tagállamaiban a növényvédő szerek használata kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően történhet. Ennek betartása a házikertekben, vagy a kis területen saját vagy családi élelmiszer-ellátás céljából végzett mezőgazdasági tevékenységek esetén is kötelező.

Növényvédő szerek felhasználása előtt mérlegeljük az integrált növényvédelem lehetőségeit, megelőzésre helyezzük a hangsúlyt és csak szükséges esetben, minden előírást betartva alkalmazzuk a hatékony és hatásos növényvédőszer terméket.

Az elővigyázatossági elv a növényvédő szerek felhasználása terén is a legjobb növényvédelmi gyakorlatot írja elő:

 • a növényvédő szer felhasználónak az emberi egészség, a környezet, a vadon élő hasznos szervezetek, a felszíni vizek és a talaj védelme érdekében kötelezettsége és egyéni felelőssége a növényvédő szer felhasználás során minden kockázat csökkentő előírást betartani
 • csak engedélyezett növényvédő szereket lehet alkalmazni - a Magyarországon engedélyezett Növényvédő szerek adatbázisa minden felhasználó számára elérhető az alábbi linken: https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso.aspx
 • kerülni kell az illegális beszerzési forrásokat
 • okszerűen kell végezni a növényvédelmi tevékenységet, a kezelést a károsítók legérzékenyebb fejlődési alakjai ellen, optimális időben a növénytermesztés minden más technológiai elemét magába foglaló integrált rendszerben
 • célszerű növényvédelmi szakember (növényorvos) véleményét is kérni
 • kizárólag magyar nyelvű címkével ellátott növényvédő szer forgalmazható, ez biztosítja a felhasználó számára a szükséges előírásokhoz és információkhoz való hiteles információt
 • fontos az alapvető biztonsági szabályok betartása a növényvédő szernek a felhasználás helyére történő szállítása során is. A növényvédő szer ugyanis kizárólag személyektől, állatoktól, takarmánytól, élelmiszertől gondosan elkülönítve és gondosan rögzítve szállítható. Baleset esetén - elsőként a személyi sérüléssel kapcsolatos teendőket ellátva - , meg kell akadályozni a szállított növényvédő szer kiömlését, szétszóródását, vagy annak megtörténte esetén gondoskodni kell arról, hogy a szennyezés ne terjedjen tovább
 • a tárolás-felhasználás helyén a növényvédő szert biztonságos helyen kell tárolni a felhasználásig - elkülönítve az élelmiszerektől, takarmánytól, gyógyszerektől és minden más háztartási eszköztől, elzárva kizárólag az erre a célra szolgáló helyen, növényvédőszer raktárban vagy külön zárható tarolásra alkalmas helyen
 • tárolás során védeni kell a napsugárzástól, fagytól, csapadéktól - minden környezeti behatástól, fizikai sérüléstől, hogy a növényvédő szer minősége ne változzon

traktor

A készítmény toxikológiai paramétereinek függvényében van meghatározva a kötelezően alkalmazandó védőfelszerelések sora – fotó: pixabay.com

Mire figyeljünk a permetlé elkészítése során?

Lényegében ez a munkafolyamat – a tömény növényvédő szer bekeverése – jelenti a felhasználóra a legnagyobb kockázatot, ezért kiemelten fontos a személyi védelem feltételeinek megteremtése. A permetlé készítés előtt alaposan át kell olvasni és az egészség megőrzése érdekében feltétlenül be kell tartani a címkén található előírásokat:

 • komolyan kell venni és el kell végezni a kötelező kockázatcsökkentő intézkedéseket
 • a készítmény toxikológiai paramétereinek függvényében van meghatározva a kötelezően alkalmazandó védőfelszerelések sora. Csak a növényvédelmi védőruha, védőszemüveg, védő kalap, védőkesztyű és vízhatlan védő lábbeli (gumicsizma) használata biztosítja a szükséges személyi védelmet
 • a gumikesztyű, zárt ruházat, védőszemüveg használata még a legkevésbé kockázatos növényvédő szerek esetén is fontos
 • a szabadon hagyott bőrfelület, az arc és a szem is szennyeződhet a növényvédőszerrel a személyi védőfelszerelés nélkül végzett permetezéskor, ami egészségi kockázatot jelent
 • a termékcímkén található előírás pontos betartásával kell elvégezni a permetlé bekeverését. Az előírt legmagasabb és a legalacsonyabb dózist nem szabad túllépni az emberi egészség és a környezet kockázata szempontjából, de a kezelendő növényre is fitotoxikus lehet. Viszont az előírtnál alacsonyabb dózis használatát is kerülni kell, mert ezzel a károsító szervezetek ellenálló képességét növeljük és az esetleges rezisztencia kialakulását kockáztatjuk.

Kötelezően be kell tartani a környezeti kockázat-csökkentő előírásokat is

Ennek értelmében:

 • Magyarországon a felszíni vizek, folyók, patakok,tavak, vízzel telt árkok, csatornák közelében történő növényvédelmi kezelések során a növényvédelmi tevékenység esetében kötelező megtartani a minimum 5 m kezeletlen biztonsági sávot
 • a permetezést csak szélcsendes időben végezzük - mert már közepes szélsebesség mellett is megnő az elsodródás veszélye, ami környezeti kockázatot jelent és fitotoxikus lehet a szomszédos kultúrnövényekre is

A hasznos élő szervezetek, hasznos rovarok, méhek védelmére is figyelni kell a permetezés során - ennek betartása jogszabályi kötelezettség a felhasználó számára. A méhek és a vadon élő beporzó rovarok kockázata szempontjából a növényvédő szerek 3 csoportba sorolhatók:

 • a méhekre kifejezetten kockázatos növényvédő szerek - nem használhatók virágzó állományban vagy a kezelt területen előforduló virágzó gyomnövények előfordulása esetén és  azon virágzó növények közvetlen közelében, melyet méhek látogatnak és nem használhatóak a méhkaptárak közelében sem. A permetezés nem végezhető el a virágzás várható időpontja előtti 5 napban a korai virágokat látogató méhek és beporzók védelme érdekében.
 • a méhekre közepesen kockázatos növényvédő szerek virágzó kultúrákban vagy virágzó gyomokkal fertőzött területen kizárólag a méhek aktív repülési időszakán kívül használhatóak, legkorábban a naplemente előtt 1 órával, legkésőbb este 23 óráig méhkímélő technológiával
 • a méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek felhasználása megengedett virágzó kultúrákban is, de ajánlott a méhek repülési időszakán kívül végzett permetezés

házikert zöldségek

Egészséges és finom házikerti zöldségek – fotó: pixabay.com

A kiürült csomagolóanyag kezelésére is vonatkoznak jogszabályok

Elővigyázatosság szükséges a növényvédő szerek kiürült csomagolóanyagainak a kezelése során is, a környezet, a talaj, felszíni és talajvizek pontszerű szennyezésének elkerülése miatt. A kiürült csomagoló anyagot még átmenetileg is kizárólag csapadéktól védett, erre a célra elkülönített, betonozott helyen kell tárolni, majd el kell szállítani az erre a tevékenységre kijelölt szervezet a CSEBER Nonprofit Közhasznú Kft. gyűjtőhelyeire.A CSEBER gyűjtőhelyeinek listája a következő linken található: http://www.cseber.hu/gyh.php

TILOS a növényvédő szerek kiürült csomagolását más célra felhasználni!

cseber

Forrás: cseber.hu

A permetezőgépek tisztítása során is kerülni kell a szennyezést!

Emiatt a gépek, eszközök tisztítása tilos a felszíni vizek, vízelvezetők közelében - a növényvédő szer maradékával szennyezett vizet célszerű a permetezett növény kultúrára egyenletesen permetezni és semmiképpen sem szabad a talajra egy helyre kiönteni, mert az a pontszerű szennyezést okoz. Ezután a tisztított eszközöket mástól elkülönítve kell tárolni, betartva az elővigyázatosság elvét az emberi egészség és a környezet védelme érdekében.

Magyarország tradicionális mezőgazdasági ország, ahol a növényvédelem a mezőgazdasági tevékenységek fontos részterületét képezi. Csak az nem mindegy mikor, mivel és hogyan permetezünk.

Ha bővebb információra lenne szüksége a növényvédelemmel, növényvédőszer felhasználással, jó növényvédelmi gyakorlattal kapcsolatban kapcsolatban, akkor látogasson el a Növényvédelmi Szövetség honlapjára, vagy Facebook-oldalára, illetve kövessenek minket YouTube-on és Instagramon is.