Balázs Ervin és Dudits Dénes szerk. : PRECÍZIÓS NEMESÍTÉS – Kulcs az agrárinnovációhoz

Kiadó:
Agroinform
Ára:
4500 Ft,-
ISBN:
978-615-5666-09-4
Oldalak száma:
196
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

Évszázadok óta a nemesítők elsődleges célja a termesztett növények és a tenyésztett állatok, illetve a mikrobák biológiai teljesítményének javítása. Így a nemesítés a mezőgazdasági innováció egyik fő motorja, annál is inkább, mert a nemesítési módszerek folyamatos tökéletesítése során a fajta-előállító munkája a legújabb tudományos eredményekre támaszkodik. Napjainkban a molekuláris biológia, a géntechnológia a génösszetétel optimalizálása során a nagyobb precizitást szolgálja. A jelen tanulmánykötet a legkülönbözőbb szervezetek esetésen mutatja be a nemesítési módszerek tökéletesítésének folyamatát, ennek kapcsán kiemelt figyelmet szentel a legújabb genomszerkesztési technikáknak, hiszen ezek segítségével lehet irányítottan egy kiválasztott célgén szerkezetét, működéset befolyásolni úgy, hogy az agronómiai tulajdonságok megjavuljanak. A hazai tudományos élet kiemelkedő személyiségei által közreadott tanulmányok az általános ismeretterjesztésen túl, nagyban segíthetik a diákokat, a nemesítő kollégákat, a gazdákat, sőt a politikai döntéshozókat is a nemesítés mikéntjének megismeré­sé­ben, hogy a génmódosítást a  mezőgazdasági innováció megalapozásának tekintsék.

4500 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Ajánlás
    Balázs Ervin és Dudits Dénes        

I. FEJEZET
Az öröklődés alaptörvényei
    Gregor Mendeltől a DNS kettős spirálig
    Fári Miklós Gábor        

II. FEJEZET
A klasszikus növénynemesítés módszerei a hazai történet tükrében
    Matuz János       
   
III. FEJEZET
Az újkori állatnemesítés kialakulása
    Horn Péter       

IV. FEJEZET
Az örökítő anyag megváltoztatása besugárzással és vegyszerekkel. Mutációs alapismeretek
    Gyulai Gábor       

V. FEJEZET
Mutáció eredetű versenyképes növényfajták és hibridek
    Marton Csaba        

VI. FEJEZET
Mutáció eredetű versenyképes állatfajták és hibridek
    Szendrő Zsolt       

VII. FEJEZET
A génsebészeti beavatkozások alapjai
    Tamás László       

VIII. fejezet
Gének, genomok célzott szerkesztése nukleázokkal
    Venetianer Pál       

IX. fejezet
Génspecifikus mutagenezis rövid szintetikus DNS-molekulákkal
    Ferenc Györgyi és Dudits Dénes       

X. FEJEZET
Genomszerkesztés a növényi vírusrezisztencia-nemesítés szolgálatában
    Havelda Zoltán és Kis András      
   
XI. FEJEZET
A prokarióták természetes CRISPR rendszerei és felhasználásuk genomszerkesztési célra
    Maráz Anna        

XII. fejezet
A CRISPR adaptálásának helyzete és perspektívái élesztő- és fonalas gombáknál
    Sipiczki Mátyás       

XIII. fejezet
A génszerkesztéses növénynemesítés hajnala
    Sági László és Balázs Ervin       

XIV. FEJEZET
A genomszerkesztés eredményei állati kísérleti rendszerekben
    Hiripi László és Gócza Elen       

XV. fejezet
Hogyan viszonyul a társadalom a genomszerkesztéshez?
    Varga Máté       

Felhasznált és ajánlott irodalom       

A szerzők elérhetősége  

[bezárás x]