Az agrár-környezetgazdálkodási programban szántó és ültetvény tematikus előíráscsoportok esetén szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a talajvizsgálati eredmények, valamint – amennyiben releváns – a levélanalízis eredménye alapján.

Amennyiben még nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, úgy egyszerűsített mérlegszámítási módszer alapján a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigénnyel kell elkészíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet.

A tápanyag-gazdálkodási tervet a saját gazdaságára vonatkozóan önállóan elkészítheti az a támogatást igénylő (beleértve a gazdasági társaságok, a gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőjét, alkalmazottját vagy tagját, az egyéni vállalkozót vagy alkalmazottját), aki szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, vagy nem szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben, de a 9. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik (többek között pl. agrármérnök, állattenyésztő mérnök, szőlész-borász mérnök, természetvédelmi mérnök). Egyéb esetekben talajtani szakértő bevonásával kell elkészíteni, aki az elkészített terv aláírásával igazolja a közreműködését.

További részletek az AKG felhívás 15-16. oldalán.

2022-es évre vonatkozó információ:

A támogatást igénylőnek 2022. évre vonatkozóan a tápanyag-gazdálkodási tervet a 2022. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kell elkészítenie. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni.

Indexkép: Pixabay