Az Agrárügyintézés okosan Agroinform Webináriumon sok kérdés érkezett az előadókhoz. Most Fülöp Tamara, a Magyar Államkincstár szakértője válaszait közöljük.

AKG-ba bevitt táblaméret a 23-as évi műholdas mérés után csökkent. Nincs meg a vállalt területnagyság. Milyen szankció várható (több 100 négyzetméter az eltérés)?

Fülöp Tamara: Amennyiben toleranciát meghaladóan csökkent a terület, mivel nem volt ott megtalálható az igényelt termény, abban az esetben területeltérés szankcióra számíthat a kedvezményezett. Ennek részleteit a 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet 38. §-a szabályozza.

Mi a TMR által felfedett, potenciális meg nem felelések kezelése?

Fülöp Tamara: Ha a TMR potenciális meg nem felelést tár fel, akkor a Kincstár levélben tájékoztatja a gazdálkodót erről, aki a kérelme módosításával, vagy geo-referált fotó beküldésével reagálhat az abban a foglaltakra. A részleteket az előadás tartalmazta.

Fülöp Tamara, a Magyar Államkincstár szakértője

Fülöp Tamara, a Magyar Államkincstár szakértője – Fotó: Agroinform

A képzettségi nyilvántartásba történő bejelentés szabályairól szóló Magyar Államkincstár 20/2024 (IV. 4.) számú közlemény III. részében ismertetett bejelentési menüpontra (Elektronikus kérelemkezelés/Horizontális ügyintézés/Képzettségi nyilvántartás) vonatkozóan kérdezném, hogy mi lehet az oka, hogy nem található ilyen menüpont. Még nincs frissítve az EK-felület vagy más oka van, hogy nálunk nem jön fel?

Fülöp Tamara: A menüpont megtalálható a Kincstár elektronikus ügyintézési felületén.

2023-as területalapú támogatás eddig nem folyósított részei – kifizetési menetrend várható időpontjai?

Fülöp Tamara: A Kincstár mindent megtesz annak érdekében, hogy az 1098/2024. (IV. 11.) Korm. határozat teljesítésre kerüljön a megadott határidőben. Ennek megfelelően a területalapú támogatások nagyrészének folyósítása 2024. májusban megtörténik.

Már beadtuk az aktuális területalapú kérelmünket, de még a tavalyi határozat és pénz sem érkezett meg. A kisebb gazdálkodóknak is nagy segítség ha előleg jön ősszel, eddig minden évben rendesen kaptunk támogatásból, de így hogy se előleg, se semmi. Mi az oka ennek?

Fülöp Tamara: Az alaptámogatást illetően előleg- és/vagy részfizetésben a gazdálkodók 97%-a már részesült, májusban a fennmaradó összegek kifizetése történik végfizetés formájában. A Kincstár mindent megtesz annak érdekében, hogy az 1098/2024. (IV. 11.) Korm. határozat teljesítésre kerüljön a megadott határidőben.

Milyen vállalásokkal lehet a legmagasabb összegű támogatást elérni?

Fülöp Tamara: A Kincstár feladata a beérkező támogatási kérelmek kezelése és kifizetése, arra vonatkozóan nincs hatásköre tanácsot adni, hogyan érhető el a legmagasabb támogatási összeg. Javasoljuk szaktanácsadó igénybevételét.

A 15%-os védelmi sáv miatt, nem tudja a gazda a microbiologia 2 pontot teljesíteni. Lehetséges-e táblabontással, mert nem juttatt oda a csatorna miatt valóban, és akkor meg lenne az 50%-nak megfelelő vállalása?

Fülöp Tamara: Igen, de csak abban az esetben lehetséges az egységes növényborítással fedett tábla kétfelé bontása, ha a bontás eredményeképp létrejövő két táblarész a helyszínen fizikailag is elkülönül egymástól.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adott esetben a csávázott vetőmagra is felhordásra kerülhetett mikrobiológiai készítmény vagy kondicionáló szer. Ebben az esetben a csávázott vetőmag nem vethető el a nyílt vizektől számított 50 méteres biztonsági sávban. A szóban forgó biztonsági sáv megtartása nem közvetlenül az agro-ökológiai program (AÖP) egyik előírása, hanem a készítmény Engedély okirata tartalmazza.


2024 január 1-től ideiglenes jelleggel a MOL jelenlegi olajkutjának karbantartására igénybe vett 5 ezer m2 nagyságú területet. A terület többi részén, kb. 8 ha kukoricát vetettünk. Kérdésem: A támogatási kérelem benyújtásában hogyan jelöljem meg a területet? Erre a területre jár-e támogatás?

Fülöp Tamara: Ha a területet kisajátították, akkor a termelő az idei év vonatkozásában már nem minősül jogszerű földhasználónak, így ezen tábla után támogatás már nem vehető igénybe. Ha nem kisajátításról van szó, pusztán árról, hogy a terület egy részét ideiglenesen a MOL nem mezőgazdasági célra használja, attól még a terület fennmaradó (az ötezer négyzetméter feletti), továbbra is mezőgazdasági művelésre használt részén igénybe vehetők a területalapú támogatások.

Meglévő gyümölcsökben az öntöző rendszer kiépítésének pályázati lehetőségei?

Fülöp Tamara: Figyelemmel arra, hogy az érintett pályázati felhívások még nem jelentek meg, ezért jelenleg nem tudunk választ adni. Javasoljuk, hogy kövesse nyomom a pályázati felhívások társadalmasítását és megjelenését a kap.gov.hu honlapon.

Milyen változások vannak az AÖP- ban?

Fülöp Tamara: Az AÖP változások megismerésének érdekében javasoljuk a 17/2024. (IV. 9.) AM rendelet és a 25/2024. (IV. 11.) számú Kincstár Közlemény 11. mellékletének áttanulmányozását.

2024 évben beadott kérelmek után // BISS/CRISS és AÖP // mennyi EURÓ jár hektáronként? Ez az információ elérhető hivatalos (elektronikus) helyen?

Fülöp Tamara: Ezek közvetlen támogatások, ami azt jelenti, hogy minden jogcímnek van egy boríték összege. A fajlagos támogatási összeg úgy alakul az egyes gazdálkodási években, hogy a boríték összegét osztjuk a megállapított hektárszámmal. Az egyes évekre vonatkozó teljes boríték összegeket, és a kifizethető minimum és maximum fajlagos értékeket az egyes jogcímrendeletek tartalmazzák.

Az erdők STÉ értéke meg lett- e már határozva a gazdaságátadás miatt?

Fülöp Tamara: A KAP Nemzeti Irányító Hatóság 7/2024. számú közleménye alapján az erdőknek továbbra sincs üzemmérete.

A fiatal gazda STÉ értékéhez mennyire lehet figyelembe venni a családi gazdaság területeit, aminek ő is részese?

Fülöp Tamara: Amennyiben a jövőben megjelenő fiatal gazda felhívásra vonatkozik a kérdés, akkor erről a majd a felhívás fog részletesen rendelkezni.

Magyarországon ki az ökológiai gazdálkodás felelős ügyvivője? / Minisztérium, MAGOSZ, NAK, Nébih,  Biokontroll Kft./

Fülöp Tamara: A tanúsítást a Biokontroll Kft. és a BioGarancia Kft. végzik, az ő ellenőrzésüket pedig a vármegyei kormányhivatalok látják el. További információk az alábbi oldalon érhetők el.

Hol találja meg a gazda a 2024 évi EK szankciós táblázatát?

Fülöp Tamara: Az EK-ra vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. Javasoljuk elsősorban – de nem kizárólag – a 15/2024. (IV. 9.) AM rendelet 33-39. § áttanulmányozását.

Miért van az, hogy az egységes kérelmek beadásakor bárki bediktálhatja nevemet, engedélyszámomat tudomásom és jóváhagyásom – szerződéskötésem nélkül, mint szaktanácsadóját? Több éve hiába tiltakoztam.

Fülöp Tamara: A Kincstár a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet alapján jár el, amikor bekéri ezeket az adatokat, majd átadja azokat a Nébih részére. A Kincstár ebben az esetben csak adatkezelő szerepet lát el, az adatgazda továbbra is a Nébih.

AÖP esetében a választott készítményt ha az időjárás nem indokolja elég egyszer használni?

Fülöp Tamara: Az AÖP-ben használt készítményt annyiszor szükséges használni, ahányszor az engedélyokiratban szerepel.

Állatokkal kapcsolatos, pl. őshonos állatok in situ pályázathoz nem érhetőek el adatok! Mi az oka?

Fülöp Tamara: A megszemélyesítés gomb használatával ezen intézkedésben is megjelennek a releváns szarvasmarha, juh/kecske és sertés adatok.

Mezőgazdasági célú 2024 előtt létesített kutakból történő öntözés során az EK felületen milyen engedély számot kell megadni akkor, amikor a kútbejelentésre az NFK Kútügyi Főosztálytól még nem jött egyáltalán válasz.

Fülöp Tamara: Az EK felületen nem kell engedélyszámot megadni.

Miért nem válaszol a MÁK a beküldött fényképekre? Elfogadták vagy sem? Miért nem értesítenek a helyszíni szemléről?

Fülöp Tamara: Arról, hogy a beküldött fényképek elfogadásra kerültek-e, vagyis a területek megfeleltek a TMR ellenőrzés során, az egyes területalapú támogatásokra vonatkozó végdöntésből értesülhetnek a kedvezményezettek.

Milyen tapasztalatai vannak a Kincstárnak az első év naplói alapján?

Milyen tapasztalatai vannak a Kincstárnak az első év alapján? Terveznek-e a tipikus hibákról, vagy ezek alapján a jó gyakorlatról újabb ismereteket adni valamilyen formában? / Hisz most nincs visszajelzésünk, hogy a múlt évi eGN tartalmilag jó-e/

Fülöp Tamara: A Kincstárnak a helyszíni ellenőrzésekből vannak tapasztalatai a gazdálkodási naplók minősége kapcsán. Sajnos sok helyen tapasztaltuk, hogy jellemző hiba a GN nem naprakész vezetése (pl. a helyszíni bejárás időpontjában tapasztaltak (pl. tárcsázás) a GN-ben napokkal, hetekkel későbbi időpontra volt rögzítve.) Emellett előfordult, hogy nem a valóságnak megfelelő adatok kerülnek rögzítésre a GN. Tipikus hiba még az összesítő lapok hiányos vezetése (nem minden táblára, vagy nem megfelelő adatokkal /más hektár és kultúra adat/ kerültek kitöltésre). Továbbá az agrotechnikai műveletek dátuma a GN-ben és az EK-ban több esetben is eltérő volt, illetve előfordult, hogy az EK-ba bejelentett agrotechnika nem volt feltüntetve a GN-ben.

Mik a 90% parlag esetén végzendő kötelező feladatok a szántón, hogy az alap és AÖP támogatás elérhető legyen?

Fülöp Tamara: A kérdés nem teljesen egyértelmű, de ha arra kíváncsi a kérdező, hogy mit kell betartani egy parlag területen, amit BISS és AÖP igénylés van: a BISS, a Feltétlesség és az általa választott AÖP gyakorlat követelményeit.

A Natura 2000 támogatásokról és a kötelezettségekről gyepek és erdők esetében szerepel az előadásban?

Fülöp Tamara: Az előadás tartalmaz egy különálló diát, ami kifejezetten ezekkel a támogatásokkal foglalkozik.

A fiatal gazdák kiemelt területalapú támogatásával kapcsolatban az alábbi felsorolásban a d, pontban az alaptámogatás alatt az alapszintű-jövedelemtámogatás értendő?

1. Kik jogosultak a támogatásra?

a) nem nyújtott még be egységes kérelmet, vagy már legkorábban 2020-ban igényelt területalapú fiatal gazda támogatást. (Aki már korábban is igényelt fiatal gazda támogatást, annak a 2020-2023 közötti évek is beszámítanak az öt évbe.)

b) mezőgazdasági tevékenységét a tárgyévet megelőző évben az egységes kérelem beadási időszakának utolsó napja után kezdte meg (a 2024. évi kérelmezés esetében 2023. június 9-e után);

c) megfelel a korra és képzettségre vonatkozó kritériumoknak. Az elfogadható képzettségekről lista készül, a két év gyakorlat mezőgazdasági munkaviszonnyal, illetve ŐCSG tagsággal szerezhető meg és

d) alaptámogatásra is nyújt be kérelmet. "

Fülöp Tamara: Igen, a d) pont az alapszintű-jövedelemtámogatásra utal.

A zöldtrágya vetéssel ki lehet váltani a 4%-os ugaroltatást az AÖP-ben?

Fülöp Tamara: Ha a kérdező a 4%-os ugaroltatás alatt a feltételességben szereplő nem termelő tájképi elemek és területek minimális arányára vonatkozó HMKÁ 8 előírást érti, akkor azt zöldtrágya vetéssel nem lehet kiváltani. Azonban ökológiai jelentőségű másodvetéssel teljesíthető az előírás. Az ökológiai jelentőségű másodvetés elfogadhatóságának feltételeit a 16/2024. (IV.9.) AM rendelet 28. §-a, a keverékben vethető növények listáját a 2. melléklet tartalmazza.

Be kell jelenteni a Natura 2000-es területek kaszálását?

Fülöp Tamara: Natura 2000-es gyepterületeken a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak Ezen felül, ha a gazdálkodó a területre olyan AÖP gyakorlatot is választott, ami kaszálással kapcsolatos, akkor a kaszálást az EK felületen be kell jelenteni agrotechnikai műveletként.

Egységes kérelemnél megjelent egy új, kötelezően kitöltendő "Monitoring adatok" fül is a "Gazdaság központja"-val kapcsolatban. Kizárólagos erdőgazdálkodó esetben mit tekinthetünk A "Gazdaság központjának" és ahhoz hogyan kell megadni az EOV koordinátát?

Fülöp Tamara: A gazdaság központjának megadásához a felületen található többféle definíció is segítséget nyújt. Például ahol a kedvezményezett területének egésze vagy legnagyobb része található, az lehet a gazdaság központja - ez a definíció erdőterületek alapján is értelmezhető. Az EOV koordináta megadása további, monitoring célú számított adatok alapjául szolgál, így példaképp akár a legnagyobb erdőrészlet középpontja is lehet.

A mobilGAZDA alkalmazásáról kapunk részletes információkat?

Fülöp Tamara: A MobilGAZDA alkalmazásról a tavalyi évben önálló webinárium került megtartásra, mely itt nézhető vissza.

Ha cégnél meghatalmazott kapja ennek a kezelését, több meghatalmazott is lehet?

Fülöp Tamara: A mobilGAZDA alkalmazást mindazon meghatalmazottak tudják kezelni, akik egyébként is rendelkeznek meghatalmazással a kedvezményezetthez (bizonyos menüpontok, például az Egységes kérelem területadatok csak az Egységes kérelemre, vagy mindenre kiterjedő meghatalmazás esetén érthetőek el).

Ha 2023-tól az egységes kérelemben bejelentett első növény számított főnövénynek, és ezzel valósulna meg idén a vetésváltás, azonban 2024-től kiegészül a diverzifikációval a HMKÁ7, az a főnövény meghatározását is megváltoztatja? Illetve, ha a diverzifikáció százalékos értékei sem teljesülnének, csak a tavalyi évi vetésváltási szabályoknak való megfelelés?  A 2023-as szabályoknak így megfelelünk, viszont ennek nem. Az előadás szerint ez már 2024-ben is érvényes lesz. Milyen esetben várható szankció?

Fülöp Tamara: Az általunk megismert közösségi jogszabály-tervezet, valamint az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint a diverzifikáció egy lehetőség a HMKÁ 7 előírás teljesítésére a vetésváltás megvalósítása helyett. Tehát nem kötelező, hanem választható opció. A HMKÁ 7 előírás a tavalyi rendeletben is szereplő feltételek mentén (derogáció nélküli!) vetésváltással is teljesíthető 2024-ben. A pontos részletekről a magyar szabályozás megjelenése után tudunk tájékoztatást adni, addig a felmerülő kérdésekkel javasoljuk a jogalkotásért felelős Agrárminisztériumot felkeresni.

Az EK-hoz kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy azoknak az ellenőrzéssel érintett ügyfeleknek, akiknek Natura 2000 erdő területük is van, mikor fog betöltésre kerülni a megszemélyesített erdőrészlet adatuk a 2024. évi egységes kérelem felületre.

Amennyiben ez a kincstár számára informatikailag megoldhatatlan feladatot jelent, szeretném kezdeményezni, hogy egy rövid levélben tájékoztassák az érintetteket, hiszen a bizonytalanság a legrosszabb .

25 nap eltelt a beadásra nyitva álló határidőből. Amennyiben az ellenőrzött ügyfeleket a támogatási összegek későbbi kifizetésén túl ezzel is akadályozni kívánják, kérem jelezzék és akkor természetesen egyesével felhordjuk az adatokat.

Fülöp Tamara: Az egységes kérelem 4B felhasználói kézikönyv is tartalmazza, hogy a kitöltő felületen azon erdőrészletekre kerülnek megszemélyesítésre az ST Natura 2000 erdő igénylések, amelyekre a kedvezményezettek a 2023. évi egységes kérelemben benyújtották a kompenzációs támogatási igényüket és jogosultsági ellenőrzése megtörtént. Mivel a kérelmek státusza naponta változik, a tájékoztató levél kiküldése korlátozottan érhetne csak célt.

A teljes Agrárügyintézés okosan Agroinform Webináriumot itt tudod visszanézni: