A vonatkozó szabályok értelmében a dohánytermelő magánszemély legfeljebb három, szintén valamelyik jogosult településen mezőgazdasági tevékenységet folytató együttműködő termelővel megoszthatja az élőmunka ráfordítási kötelezettségét, vagy az élőmunka ráfordítási és az árbevétel teljesítési kötelezettségét.

A 2020. tárgyévi kötelezettség-megosztásra vonatkozó kérelmet a dohánytermelőnek és az együttműködő termelő(k)nek együttesen, postai úton kell benyújtani az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, kivéve Csongrád megyében, ahol a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalához kell az iratokat eljuttatni 2020. április 1. -2020. április 30. között.

Figyelem! A kötelezettség-megosztást tárgyévre vonatkozóan kell bejelenteni, így a 2019. tárgyévre benyújtott nyilatkozatok a 2020. tárgyévre már nem vonatkoznak.

A Kincstár honlapján már elérhető a formanyomtatványt és kitöltési útmutatót tartalmazó közlemény.