A konzervuborka  felvásárlás  fenntartása  érdekében  nyújtott  rendkívüli  támogatásról  szóló
42/2021.  (XI.  9.)  AM  rendelet alapján – a 07070090 vámtarifaszám alá tartozó konzervuborka felvásárlási és értékesítési tevékenysége során a 9 centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka 2021. évben történt leselejtezése következtében elszenvedett veszteségek ellentételezése érdekében, pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében – egyszeri, vissza nem térítendő, átmeneti támogatás igényelhető, olvasható a Magyar Államkincstár közleményében.


A jövedelempótló rendkívüli támogatás alapja és mértéke: az átmeneti támogatás alapja az igazoltan 2021. augusztus 12-ig selejtezett 9 centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka számviteli nyilvántartások szerinti értéke.

A támogatási kérelem az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus
kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

2021. november 12. és 2021. november 19. között nyújtható be.

Az átmeneti támogatási kérelemhez mellékelni kell

  • selejtezési  jegyzőkönyvet, amely  egyedi  azonosítóval  rendelkezik  és  tartalmazza,  hogy mikor és milyen  mennyiségű 07070090 vámtarifaszám alá tartozó 9  centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborkát selejteztek  le, VAGY a készletnyilvántartásból „selejtezés" megnevezéssel kivezetett  9  centiméternél nem hosszabb méretosztályozott konzervuborka mennyiségére vonatkozó számviteli bizonylatot,
  • az előző pontban felsorolt dokumentumokon szereplő árumennyiség és selejtezési jegyzőkönyvre vagy bizonylatszámra történő hivatkozással a könyvviteli nyilvántartásban szereplő veszteségként leírt konzervuborka értékét alátámasztó főkönyvi kivonatot.

uborka

Az uborkatermesztők idei jövedelemkiesésének pótlásában segíthet az átmeneti támogatás – Fotó: Envato

Benyújtás: a Magyar Államkincstár erre a célra kialakított felületén, ügyfélkapus azonosítást követően az Elektronikus  kérelemkezelés → Válságkezelő  Program  Átmeneti  Támogatások → Válságkezelő  Program - Válságkezelő  Program  – Konzervuborka  felvásárlás fenntartásának támogatása menüpontban.

A szakemberek idén nyáron több okot soroltak fel az uborkatermesztés jövedelmezőségét illetően: Európában a szokásosnál nagyobb területen vetették a zöldséget, rövid idő alatt nagy termés realizálódott, a koronavírus-járvány miatt a feldolgozóknál nagyobb készletek halmozódtak fel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetről korábban ebben a cikkünkben írtunk.