Megjelent a Magyar Államkincstár 28/2024. (IV.26.) számú közleménye a fűszerpaprika-termelők részére 2024. évben igénybe vehető csekély összegű támogatásról.

A közlemény értelmében a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

A támogatás mértéke a támogatási időszakban (2023. október 20-a és 2024. április 30-a között) vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasznált fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 100 000 forint.

A támogatás összege az igénylő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.


Egy igénylő (fűszerpaprika-termelő) egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással történő azonosítást követően elérhető elektronikus felületen, a Magyar Államkincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon 2024. május 1. 09:00:00 és 2024. augusztus 5. 23:59:59 között az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Nemzeti támogatások → Mezőgazdasági csekély összegű támogatás → Fűszerpaprika-termelők támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Csatolandó dokumentumok:

A saját nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprika-termelőnek:

  • a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a fűszerpaprika-termelő nevére kiállított számla másolata, és
  • a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolata.

A termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számlával rendelkező fűszerpaprika-termelőnek:

  • a támogatási időszakban vásárolt fémzárolt vetőmagról a termeltető vagy termelői csoport nevére kiállított számla másolata,
  • a fémzárolt vetőmag címkéjének vagy a minősítését igazoló bizonyítványnak a másolata,
  • a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés másolata, és
  • a termeltető vagy termelői csoport által a fűszerpaprika-termelő részére átadott fémzárolt vetőmag mennyiségét és nettó árát, valamint a származás megjelölését tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentum.

A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve, pl. PDF, jpg formátumban) kell csatolni.

További részletek és információk itt olvashatók.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Indexkép: Shutterstock