Megjelent a Magyar Államkincstár közleménye a méhészeti járművekre 2023. évben igénybe vehető támogatásról.

Mennyi támogatás igényelhető?

A támogatás mértéke az igénylő üzemeltetésében lévő, legfeljebb 2 darab méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra tárgyévben (a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben), azaz a 2022. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási, illetve a tárgyévi gépjárműadó költsége, továbbá OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén méhészeti eszközhordozó járművenként, 5 évente az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.

A kérelem benyújtása

A támogatási kérelem kizárólag elektronikusan nyújtható be a Kincstár honlapján keresztül 2023. február 15. és 2023. április 15. között (Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → Mezőgazdasági csekély összegű támogatás → Méhészeti járművek). Mivel április 15. szombatra esik, a közlemény szerint április 17-ig lehet benyújtani a kérelmeket.

Csatolandó dokumentumok

Minden esetben:

  • az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tárgyévet követő évben, azaz 2023. évben kiállított igazolás a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház vándorlás céljára történő üzemben tartásáról,
  • a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház 2022. március 1. és 2022. október 31. között bármely időtartamban érvényes forgalmi engedélye vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély másolata.


További, az egyes támogatható költségek vonatkozásában, a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok:

  • a 2022. évben befizetett kötelező gépjármű biztosítás díját tartalmazó szerződés, illetve a 2022. évi díj összegére vonatkozó biztosítói értesítés másolatát és annak befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolata,
  • a 2022. évre befizetendő gépjárműadót megállapító határozat és a gépjárműadó befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolata,
  • OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén a 2022. évben kiállított számla másolata és a befizetést igazoló szelvény vagy banki átutalást igazoló számlakivonat másolata.

Indexkép: Shutterstock