A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága megkezdte a „Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása" című (KAP-RD50-1-24 kódszámú) pályázati felhívás tervezetének társadalmi egyeztetését.

A tervezet szerint a felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: olyan szociális – a szolidaritás elveinek érdekében – együttműködő közösség (konzorcium), amely legalább két taggal rendelkezik, s a tagok között egy hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozó intézmény vagy szervezet is részt vesz.

A tervezet szerint a támogatható tevékenységek: az együttműködést kialakító csoport létrehozása, a projekttervben vállalt kötelezettségek, az ezekhez szükséges fejlesztések megvalósítása.

A vissza nem térítendő támogatás, melynek formája tételes költségelszámolás, maximum 40 000 000 forint lehet.


A támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 16. napjától 2025. március 3. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra:
Első értékelési szakasz: 2024. július 16. – 2024. július 29.
Második értékelési szakasz: 2024. július 30. – 2024. augusztus 12.
Harmadik értékelési szakasz: 2025. február 4. – 2025. február 17.
Negyedik értékelési szakasz: 2025. február 18. – 2025. március 3.

A felhívás alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:

  • A felhívás egyik célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő helyi közösségek, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok (ide értve: fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű munkavállalókat és a hátrányos helyzetű munkavállalókat) bevonása az akkreditált vagy védett foglalkoztatás, illetve a szociális intézményi fejlesztő foglalkoztatás keretei között folytatott mezőgazdasági tevékenység végzésébe.
  • További cél a mezőgazdasági ágazat sajátos adottságaira építve diákok oktatási, nevelési célból történő szemléletformálása, továbbá sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése egy szociális farm együttműködésével. A felhívás célja a támogatásba bevont sérülékeny csoportok életminőségének javítása, azáltal, hogy az együttműködés eredményeként megvalósuló termék előállítás, szolgáltatás nyújtás, gazdálkodással kapcsolatos gyakorlati ismeretek megszerzése hosszú távon, fenntartható módon szolgálja az egyes csoportok életminőségének a javulását.
  • A felhívás lehetőséget nyújt a társadalmi vállalkozások egy speciális formájához tartozó szociális szövetkezetek részére tevékenységeik bővítéséhez. A szociális szövetkezetek célja a tagjaik részére gazdasági, valamint egyéb (kulturális, oktatási, szociális stb.) szükségleteik kielégítésének elősegítése, valamint a munkaerő piaci, társadalmilag hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése. A szociális szövetkezetnek az önfenntartás elérésének érdekében a társadalmi cél szolgálata mellett valós piaci igényeket is ki kell szolgálniuk versenyképes termékek és szolgáltatások kínálatával. A támogatás segítségével lehetővé válhat az előállított termék mennyiségének és minőségének a növelése, ezzel megteremtődik a lehetősége annak, hogy a szövetkezet beszállítói kapcsolatokat alakíthasson ki a kiskereskedelmi láncokkal, vagy beléphessen a HORECA szektorba.

További részletek és információk itt olvashatók.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Indexkép: Shutterstock