A Területi Monitoring Rendszer (TMR) egy új ellenőrzési eszköz, melynek segítségével a Magyar Államkincstár a Közös Agrárpolitika (KAP) területalapú támogatásai kapcsán kérelmezett mezőgazdasági parcellák állapotát követi nyomon annak érdekében, hogy a támogatások jogosultsági feltételeinek betartásáról meggyőződjön. Ez az ellenőrzési eljárás uniós szinten idén került kötelezően bevezetésre és pár éven belül – a mobilGAZDA applikáció keretében elérhető fényképkészítési funkcióval együtt – minden releváns jogcím ellenőrzése során figyelembe kell venni az eredményeit.

Így működik a TMR

A TMR működése elsősorban nagy mennyiségű, műholdról felvett kép adatainak elemzésén alapul. A Sentinel műholdcsalád olyan európai műholdakból áll, amelyek Európa területéről 5-6 naponta teljes egészében új felvételt készítenek. Olyan hagyományos optikai szenzorral, illetve radar alapú képalkotási eszközökkel vannak felszerelve, amelyek kifejezetten alkalmasak a mezőgazdasági területek állapotának felmérésére, és a rajtuk végzett mezőgazdasági műveletek megfigyelésére. Ráadásul a felvett képi adatok teljesen ingyenesen és szabadon felhasználhatók minden érdeklődő számára.

Ezeket a képi adatokat az Államkincstár informatikai rendszere automatikusan letölti, majd azokat összeveti a KAP területalapú támogatások igénylésére szolgáló Egységes Kérelemben megadott adatokkal. Az eljárás a kérelemből elsősorban a tábla alakját és elhelyezkedését megjelölő parcellarajzot, illetve a termesztett növény megjelölését használja fel. Ezután automatikusan fut egy felügyelt gépi tanuláson alapuló algoritmus, amely elemzi és kiértékeli ezt a hatalmas mennyiségű adatot, és becslést ad a területen jelen levő felszínborítás jellegére.

Az évjárat hatás nehezíti a rendszer hatékony kalibrálását

Az Államkincstár már 2020-ban elkezdte a TMR bevezetésére irányuló felkészülést, felismerve, hogy a rendszer bevezetésének előkészítése nem egy éves feladat. Ami a legnagyobb mértékben nehezíti a rendszer hatékony kalibrálását, az az évjárathatás. Minden évben eltér az időjárás, és a felhőzöttség, ami nagy mértékben befolyásolja a növények fejlődését és az elérhető optikai képek számát. Ennek hatására például az idei évben nagy mértékben megnövelték a rendszer által felhasznált radarképek számát, mert a radarkép felvételét nem akadályozzák a felhők.

A TMR a következő jogosultsági feltételek ellenőrzését szolgálta 2023-ban:

  • a kérelmezett mezőgazdasági parcellák területén van-e nyoma nem támogatható felszínborításnak;
  • a bejelentett parcellákon valóban csak egyetlen növénykultúra termesztése zajlik, egységesen;
  • a mezőgazdasági parcellán jelen levő növénykultúra beazonosítására szolgál a TMR, annak érdekében, hogy kiszűrje a kérelmezés során helytelenül megadott hasznosításokat;
  • a nem kívánt vegetáció (gyomok, fásszárú fajok) megjelenését követi nyomon;
  • illetve a gyepterületek túllegeltetésére fókuszálnak.

muhold

A georeferált fotó beküldésével egyszerűbb lehet az ellenőrzés, hiszen nincs feltétlenül szükség helyszíni szemlére – Fotó: Shutterstock

A műholdas ellenőrzés és a korrigálás lehetősége segítség, nem a szankcionálás eszköze

A TMR segítségével felfedett igénylési hibákra az Államkincstár hivatalos végzésben hívja fel a gazdálkodók figyelmét. Ha a gazdálkodó – a végzés áttanulmányozása alapján – egyetért a TMR megállapításaival, akkor pontosíthatja a kérelmét, például kijavíthatja a tévesen szerepeltetett növényi hasznosítást a valóban termesztett növényre, vagy elhagyhatja a parcellarajzból a nem támogatható felszínborítású elemeket. Ezt mindenféle negatív jogkövetkezménytől mentesen megteheti, főszabály szerint minden kérelmezési év szeptember 29-ig (egyes esetekben ettől eltérő határidőt határoznak meg a vonatkozó jogszabályok).

A TMR működtetésének célja ugyanis nem a gazdálkodók szankcionálása, hanem a kérelmezési bizonytalanságok kiszűrése és korrigálása, ezáltal a kérelemállomány minőségének folyamatos javítása.

Mi a teendő, ha a gazda nem ért egyet a TMR-végzés tartalmával?

Ha a gazdálkodó nem ért egyet a végzés tartalmával, akkor lehetősége van a parcellájáról készült fényképet beküldenie a Kincstár által üzemeltetett mobilGAZDA alkalmazáson keresztül.


A Kincstár annak érdekében, hogy a gazdálkodók megszokják ezt az új ellenőrzési megközelítést, fokozatosan egyre több fénykép elkészítésére kéri meg a felhasználókat. Ez egyelőre a gazdálkodók számára nem kötelező; ha nem készítik el a képet, akkor sem kell negatív jogkövetkezménnyel számolniuk – legfeljebb azzal, hogy a kérdéses parcellán helyszíni ellenőrzést kell tartania a Kincstárnak. 2025-től kezdődően viszont – az Európai Bizottság vonatkozó jogszabálya alapján – a fotó készítés kötelező lesz, ha a gazdálkodó ennek nem tesz eleget, akkor támogatási igényét jogosulatlanként kell kezelni.

A georeferált képkészítés elterjesztésében rendkívül fontos mérföldkő volt a TMR alkalmazásának első éveként szolgáló 2023-as év. A TMR végzésekben szereplő meg nem felelések mellé automatikusan generált az Államkincstár képkészítési feladatot is az ügyfeleknek, hogy egyet nem értésük esetén dokumentálhassák a terepi tényállást az adott mezőgazdasági táblán. Ennek hatására 25 ezer kép érkezett be a TMR végzésre adott reakcióként, és 11 ezer kép más indokkal (főképp az Agro-ökológiai Program alternáló kasza használatát előíró gyakorlat betartásának dokumentálására).

Az alkalmazás használatának felfutása a letöltések számában is megmutatkozik. Ma már több, mint 40 ezer mobilGAZDA felhasználói fiókot tartanak számon.

A mobilGAZDA alkalmazás használatáról szóló Agroinform webináriumon elhangzott információk ITT érhetőek el.

Gyakori problémák a fotóbeküldésnél

A gazdálkodók által beküldött fényképek legnagyobb része a mobilGAZDA alkalmazásba beépített automatikus ellenőrzések miatt jó minőségű, értékelhető felvétel volt. Nagyon kevés volt az olyan fénykép, amit minősége miatt nem tudott a hivatal figyelembe venni, azonban sok esetben előfordult az, hogy a gazdálkodó nem onnan, és nem abba az irányba készítette el a fényképet, ami szükséges lett volna a feltárt potenciális meg nem felelés ellenbizonyításához. Ezekben az esetekben ismételt kiértesítésre, vagy helyszíni ellenőrzésre van szükség ahhoz, hogy a tényállás tisztázásra kerüljön.

Sok esetben előfordult az is, hogy a gazdálkodó beküldte a georeferált fényképet, ami egyértelműen a TMR megállapítását támasztotta alá, azonban az egységes kérelem nem került módosításra. Egy példában őszi búza főnövény, fehér mustár másodvetés került megadásra, a gazdálkodó pedig napraforgót fotózott a táblán, amit a fényképhez fűzött megjegyzés formájában írásban is megerősített, a kérelmet azonban nem módosította.

Egységes kérelem pontosítása vagy fotóbeküldés?

Az Államkincstár azt javasolja, ha a terepi viszonyok a TMR állításait támasztják alá, akkor elsősorban a kérelmek pontosítása történjen meg ennek megfelelően. Fénykép csak abban az esetben készüljön, ha a TMR más hasznosítást detektál, mint ami a kérelemben és a valóságban is a termőföldön található.

Ha nem érkezik válasz, jön a helyszíni ellenőrzés

A TMR 2023. évi működtetése sikeresnek mondható. Az Államkincstár az elemzéseket havi rendszerességgel, négy alkalommal futtatta a júniustól szeptemberig tartó időszakban. Az elemzések eredményeképp mintegy 33 ezer gazdálkodónak küldtek ki 60 ezer tábla tekintetében – potenciális meg nem felelésről szóló – végzést. A végzésre az ügyfelek nagy számban válaszoltak az Egységes Kérelem módosításával, vagy georeferált kép beküldésével. Azokban az esetekben, ahol egyáltalán nem kaptak választ, ott helyszíni ellenőrzést rendeltek el a tényállás tisztázására.

Az idei ellenőrzési folyamatok lezárulta után az Államkincstár részletesen kielemzi a rendszer működésének hatékonyságát, és azonosítják a tipikus tévesztéseket (mikor nem adott jelzést a rendszer, pedig kellett volna; és mikor adott, pedig nem feltétlenül kellett volna), azzal a céllal, hogy az algoritmusok potenciális kiigazításával, illetve a rendszer további kalibrálásával javítsanak a működés hatékonyságán.

Elmondható, hogy a rendszer jól vizsgázott, a TMR-el kapcsolatos adminisztratív feladatok október első felére már lezárultak, a követő helyszíni ellenőrzési feladatok is időszerűen teljesülnek ahhoz, hogy az érintett ügyfelek előlegfizetésben vagy részfizetésben részesüljenek.

A TMR működése 2024-ben bővülni fog további jogosultsági feltételek Sentinel műholdképek elemzésén alapuló vizsgálatával. Ilyen lesz többek között például a kaszálás nyomon követése, a megfelelő talajtakarás biztosításának vizsgálata, a parlagoltatás szabályainak betartása, vagy a zöldugar kultúrák fenntartási kötelezettségének ellenőrzése.