A napraforgóban alkalmazható posztemergens gyomirtás lehetőségét maga a hibrid határozza meg. A termeszteni kívánt hibrid magával hozza az állománykezelés mivoltát, vagy pedig egy termesztéstechnológia rendszert (hagyományos, vagy herbicid toleráns) választunk és ezen szegmensen belül keressük meg a számunkra megfelelő hibridet. Mindemellett a területünk gyomflórájának ismerete és az ahhoz adaptált gyomirtási rendszer kiválasztása a legfontosabb szem előtt tartandó faktor.

Függetlenül attól, hogy hagyományos vagy herbicid toleráns hibridet kívánunk termesztésbe vonni, az alap-, azaz a pre-emergens gyomirtás kihagyhatatlan eleme a növényvédelemnek. Egy jól sikerült alapgyomirtás akár a betakarításig gyommentes állományt eredményezhet, de kevesebb vagy nem megfelelő eloszlású bemosó csapadék mellett is számolhatunk valamennyi gyomirtó hatással, a gyomok egyedszámának csökkentésével és a gyomkelés egyenletesebbé tételével, melyek a későbbi állományban történő védekezések hatékonyságát nagyban javíthatják. A Syngenta pre-emergens gyomirtási ajánlata továbbra a rendelkezésünkre áll:

1,5%-nál alacsonyabb szervesanyag tartalmú talajon a magról kelő egyszikű gyomok ellen:

1,5%-nál magasabb szerves anyag tartalmú talajon a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen:

A hazai talajok gyommagkészlete nagy, sőt olyan nagymagvú gyomnövények is jelentős szereppel bírnak, melyek akár 10 cm vagy mélyebb talajrétegből is csíráznak (pl.: selyemmályva, szerbtövis fajok, parlagfű stb.) ahová az alapgyomirtó készítmények már nem jutnak el, illetve a csírázási mélységből adódó, valamint az időjárás okozta egyenetlen csírázás eltérő fejlettségi állapotú egyedeket eredményezhet a posztemergens kezelések idején. A száraz időjárás hatására néhány gyomnövény egyedi védelme érdekében erős viaszréteget fejleszt, amely a gyomirtó hatóanyagok felvételét gátolja és ezáltal a hatékonyságot csökkenti.

A fent említett gyomnövények jelenléte esetén célszerű Clearfield® Plus hibridet és a hozzá kapcsolódó gyomirtási rendszert választani. Kizárólag Clearfield® Plus hibridekben, azok 2-6 leveles fejlettsége között a Listego Plus* (1,2-2,0 l/ha) posztemergens gyomirtószer kiváló hatékonyságú a napraforgó valamennyi magról kelő egy- és kétszikű gyomnövénye ellen.

A Listego Plus* adjuvánsrendszerének köszönhetően még az esetlegesen túlfejlett gyomnövények ellen is hatékonyabb, de az időben, a gyomnövények érzékeny fenológiai állapotához igazított (egyszikűek 1-3 leveles, kétszikűek 2-4 leveles) védekezés a lehető legjobb hatékonyság elérésének a kulcsa. Tehát egyenetlen gyomkelés esetén is biztosabb hatást érhetünk el használatával, amikor egyazon időben eltérő fenológiájú gyomok is előfordulnak a táblánkon.

A kezelés idejét akkorra válasszuk meg, amikor a gyomok zöme a leginkább érzékeny fejlettségi állapotot elérte. A már említett adjuvánsrendszerének köszönhetően az erősebb viaszréteggel borított gyomok (pl.: fehér libatop) ellen is hatásosabb, hiszen több hatóanyag jut be ezáltal a kiiktatni kívánt gyomokba, növelve ezzel a kezelés hatásosságát. A tökéletes hatás elérése érdekében javasolt a legmagasabb dózis, azaz 2,0 l/ha használata, amely lehetőséget ad az engedélyezett legnagyobb dózisú, 50 g/ha imazamox hatóanyag kijuttatására. A Listego Plus* osztott kezelés formájában nem alkalmazható, továbbá az esetleges fitotoxikus tünetek elkerülése érdekében más gyomirtó szerekkel történő együttes kijuttatása tilos.

A termesztéstechnológiai eleme továbbá az előveteményben vagy kalászos elővetemény esetén annak tarlóján az évelő gyomok elleni védekezés. A kalászos tarlóján végzett Medallon Premiummal történő totális gyomirtás hatására a termesztési évben az évelő gyomok okozta problémák kiküszöbölhetők.

Egyszikű gyomok ellen a Leopard 5EC** speciális egyszikű irtó vethető be, melynek dózisa gyomfajhoz igazítható, azonban a jobb hatékonyság érdekében az engedélyezett legmagasabb dózis használata, és a permetléhez nem ionos tapadásfokozó adagolása javasolt.

A Clearfield® Plus hibridekben rejlő genetikai potenciál lehető legjobb kiaknázásának és a termés maximálásának egyik, ha nem a legfontosabb lépése a gyomirtási technológia helyes megválasztása és betartása, amely a sikeres termesztés záloga.

® A BASF bejegyzett védjegye
* A Listego Plus azonos a Pulsar Plus, 04.2/10624-1/2015 NÉBIH számon engedélyezett gyomirtó szerrel
** A Leopard 5EC az ADAMA bejegyzett védjegye

Dr. Nagy Viktor
Fejlesztőmérnök
Syngenta Kft.