A hagyomány szerint június 29-e az aratás kezdete, ami a legkorábban érő kalászosok – az őszi és a tavaszi árpa – betakarításával kezdődik, majd a rozs és a búza aratásával folytatódik, végül a zabbal zárul a sor.

búza

Június 29-e az aratás kezdete, ami a legkorábban érő kalászosok – az őszi és a tavaszi árpa – betakarításával kezdődik – fotó: pixabay.com

Péter és Pál napja az aratás ünnepe, de ki volt Péter és Pál?

Péter-Pál napja a római egyházat alapító két apostol főünnepe, az egyház egységének és katolikus voltának ünnepe. Róma első püspöke (az első pápa) Péter apostol volt, a katolikus hagyomány szerint neki adta Jézus a mennyország kulcsait. Pál apostolnak a katolikus vallás elterjesztésében volt kiemelkedő szerepe.

Névnapjuk azért van éppen június 29-én, mert a legenda alapján mindkettőjüket különböző években, de ezen a napon végezték ki. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter-bazilika és a falakon kívüli Szent Pál-bazilika.

Ezen a napon "a búza töve megszakad" és elkezdődhet a betakarítás - tartja a hiedelem. Ez a nap dologtiltó nap is volt, azaz a munkát sokszor csak jelképesen, egy-egy kaszasuhintással kezdték meg.

A kalászszemlét néhány nappal korábban, Szent Iván napján (azaz június 24-én) elvégezték, ugyanis a búza ekkor kezdi el hányni a kalászát, megszakad a töve, ilyenkor válik vágáséretté.


Aratás régen: a családok maguk termelték meg a kenyérhez szükséges búzát

Az aratás az év legmegerőltetőbb mezőgazdasági munkájának számított, melyen mindenki részt vett és mindenkinek megvolt a maga feladata. A családok, rokonok egymásnak segítve összefogtak és  betakarították az éppen aktuális gabonát.

A beért búzát hamar le kellett aratni, emiatt az emberek már kora hajnaltól a földeken dolgoztak, csak napi néhány órát tudtak aludni. Aratás előtt országszerte arató misét is tartottak annak érdekében, hogy áldás legyen a munkavégzésen és a terményen egyaránt. Együtt imádkoztak, az eszközeiket pedig a templomhoz vitték, hogy a pap mindet megszentelhesse.

Az aratás legfontosabb eszköze a sarló és a kasza volt. A sarlóval való aratás asszonyi munkának számított, míg kaszával csak a férfiak dolgoztak. A sarlós aratás a 16. századig volt elterjedt, majd felváltotta a sokkal gyorsabb és nagyobb teljesítményt eredményező kaszálás.

A férfiak kaszáltak, az asszonyok a marokszedést végezték, a kévék bekötése a férfiak feladata volt. Közben odahaza a nagymama főzött, majd a gyerekek kivitték az ebédet a határba. Ilyenkor mindig ügyeltek arra, hogy táplálóbb ételek kerüljenek terítékre a megfelelő energiabevitel biztosítása miatt. A kévéket lovaskocsin beszállították az adott gazda házához, ahol kiverették a szemet a falu cséplőgépén a kihulló szalmát pedig kazalba rakták.

búza aratása

Az aratás az év legmegerőltetőbb mezőgazdasági munkájának számított – fotó: pixabay.com

Az aratóünnep

Amikor végeztek az aratással, aratóbált rendeztek, hogy megünnepeljék a jó termést. A legszebb és legérettebb búzakalászokból, mezei virágokból ennek tiszteletére aratókoszorút készítettek,  amit végighordoztak a falun egészen a gazda házáig. Ott az aratók felajánlották a gazdának, aki megköszönte azok munkáját, és vendégül látta őket. Az ünnepi vacsora után éjfélig tartó táncmulatságot rendeztek.

Napjainkban már teljesen gépesített lett a termény betakarítása. Gyorsabb, hatékonyabb, kevesebb ember munkáját veszi igénybe. A modern aratógépek képesek arra is, hogy mérjék a szemveszteséget, a nedvességtartalmat,  a GPS segít a táblatartásban.

Szent Péter a halászok patrónusa

Szent Pétert a halászok patrónusaként tisztelték,  a halászcéhek ilyenkor rendezték a gyűlésüket. Ekkor rendezték a legény- és mesteravatást is.  Dunaszekcsőn szokás volt, hogy Péter-Pál előestéjén a halászok rúdra kötött ponttyal járták végig a falut, köszöntve a vásárlóikat, akik cserébe kaláccsal, borral vendégelték meg őket. Másnap pedig a halászok tartottak vendégséget halpaprikással, túrós csuszával.

Hiedelmek:

  • a Csallóközben az a hiedelem fűződik Péter-Pál napjához, hogy amelyik legény vagy lány elsőnek hallja meg a harangszót e napon, az év végéig megnősül vagy férjhez megy
  • ezen  napon gyümölcsevési tilalom is volt érvényben
  • Doroszlón azt tanácsolják, hogy Péter-Pálkor ne menjenek a gyerekek fürdeni, mert könnyen belefulladhatnak a vízbe.
  • Székelykevén Péter-Pál előtt nem jó késsel vágni az almát, mert jégverés lesz. A mezőre sem ajánlatos menni, mert akkor is jégverés lehet.