Az osztatlan közös tulajdonban álló földek esetében a használati rendet úgynevezett használati megosztással rendezhetik a tulajdonostársak. Ez nem minősül önálló használati jogcímnek, de egyértelművé tehető vele, hogy a termőföldnek ki, melyik részét használhatja.

földterület

A használati megosztás létrehozásához nem kell valamennyi tulajdonostárs beleegyezése, elég a tulajdoni hányadok alapján számított többségi döntés is – fotó: freepik.com

Ki, melyik részét használhatja a földterületnek?

A tulajdonostársak mindegyike jogosult a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület használatára, de hogy pontosan melyik részét, azt a fentebb már említett használati megosztás mutatja meg.

Előnye, hogy nem szükséges hozzá minden egyes tulajdonostárs hozzájárulása, sőt, ha a tulajdonostárs nem válaszol a megkeresésünkre, azt az ő részéről beleegyezésnek kell tekinteni.

A használati megosztás egyértelmű jogalapot teremt például a területalapú támogatások lehívásához [2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bek. c) pont].


Hogyan lehet létrehozni a használati megosztást?

A használati megosztás létrehozásához nem kell valamennyi tulajdonostárs beleegyezése, elég a tulajdoni hányadok alapján számított többségi döntés is (több mint 50 százalék).

Könnyítésnek számít az is, hogy a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostársak esetében, akiknek a lakcíme nem azonosítható kellő pontossággal (például lakcíme: New York, USA), vagy akitől a postai küldemény azzal a jelzéssel érkezik vissza például, hogy „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen”.

A kisebbségben lévő tulajdonostársak számára azonban garanciát jelent az a lehetőség, hogy ha a tulajdonostársak (tulajdoni hányadok alapján számított) legalább egytizede az ajánlatban foglaltakkal nem ért egyet, akkor már kétharmados döntés szükséges a létrehozásához.

Miként lehet átengedni a közös tulajdonú földek használatát?

Egy közös tulajdonban lévő föld használatba adásához főszabály szerint az összes tulajdonostárs egyhangú döntése szükséges.

Ez alól abban az esetben sincs kivétel, ha az adott földrészletnek több tíz, akár több száz tulajdonosa is van és annak sincs jelentősége, hogy a tulajdonosok némelyike már régen elhunyt.

Amennyiben viszont van használati megosztás, már megnyílik a saját terület átengedésének lehetősége akár haszonbérlettel, akár többlethasználati megállapodással.