Amistar Sun logo

2020-ban a napraforgó termesztését a rendkívül szélsőséges időjárás befolyásolta. Az április-május rendkívüli szárazságát a nyár rendkívüli csapadékossága követte. Ezek a tényezők nagyban befolyásolták a kórokozók dominancia-viszonyait, a fertőzés mértékét illetve a védekezések lehetőségét.

A legfontosabb kórokozók közül az alternária és a fómás levél- és szárfoltosság a csapadékos, párás mikroklíma miatt jelentős fertőzöttséget tudott elérni. A fehérpenészes szár- és tányérrothadás csak későn indult meg. Összességében azonban az alternária és a fóma, kiegészülve egyes helyeken a fehérpenésszel és a rozsdával jelentős fertőzéssel voltak jelen a napraforgó állományokban.

A fertőzést tetézte, hogy a rendkívüli csapadékok miatt nem, vagy csak késve lehetett védekezni.

A Syngenta portfóliójában az Amistar Sun* készítmény hatékonyan alkalmazható ilyen körülmények között is. A készítményben lévő mindkét hatóanyag (azoxistrobin és difenokonazol) klasszikus felszívódó hatású, mind transzlaminárisan, mind a xilemben mozognak, magas vízoldékonyságuk miatt a növény minden részébe eljutnak. Jelentős zöldítő hatásuk is van. Így a készítmény megvédi a később fejlődő leveleket és hajtásokat 3-4 hét időtartamig.

növényvédő szerrel kezelt napraforgó

1. kép: Amistar Sun 1,0 lha hatása a napraforgóra  2020. augusztus 26. – Komárom-Szőny

A készítmény hatékony a legfontosabb levél-, szár- és tányérbetegségek ellen. Kimagasló hatékonyságú az alternáriás levél-, szár- és tányérfoltosság, a fómás levél- és szárfoltosság, diaportés szárkorhadás, a fehérpenészes szár- és tányérrothadás, rozsda ellen. Ezek a tulajdonságok az egyik leghatékonyabb preventív gombaölő szerré teszik az Amistar Sun*-t napraforgóban.

kezeletlen konrtoll napraforgó

2. kép: Kezeletlen kontrol 2020. augusztus 26. – Komárom-Szőny

A cég 2017-2020 közötti fejlesztési kísérleteiben az Amistar Sun* kezelés plusz 580 kg/ha terméshozamot eredményezett átlagban.

napraforgó

Javasolt növényvédelmi technológia

Az első és legfontosabb Amistar Sun* kijuttatását a kultúrnövény 6-8 levélpáros állapotában (általában május vége-június eleje) javasoljuk kijuttatni 0,8-1,0 l/ha dózisban 250-400 l/ha lémennyiséggel. Ezzel a már korábban fertőző alternária ellen is védettséget biztosítunk, de kihasználva a hatóanyagok felszívódó tulajdonságát a később megjelenő betegségek ellen is hatékonyan védjük az új leveleket és hajtásokat. Ekkor a kezelés kombinálható – ha szükséges – a levéltetvek ellen Judo 1,2 l/ha dózisával és bór tartalmú levéltrágyával.

A második kezelést a csillagbimbós állapot végén célszerű elvégezni, ami általában június végén-július, elején van. Ekkor célszerű bórtartalmú levéltrágyával kombinálni a kezelést, és ha szükséges, Monospel** rovarölő szerrel a poloskák ellen. A kezeléssel megelőzzük azt az időszakot (virágzás), amely a méhek által leginkább látogatott periódus, így az esetleges méhpusztulás gyakorlatilag elkerülhető. Ügyeljünk a jó permetléfedettségre, ezért fúvókaválasztásnál célszerű a kettős réses típusok mellett dönteni.

*Az Amistar Sun gombaölő szer azonos a 02.5/2452/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Amistar Top gombaölő szerrel.
**A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel.

Papp Zoltán
Kukorica és napraforgó növényvédőszer-kampánymenedzser
Syngenta Kft.