• valamennyi szántóföldi kultúrában engedélyezett,
 • egy vegetációs időszak alatt 2 alkalommal is használható,
 • dózisa 2 - 3 l/ha,
 • a korai fejlődés szakaszától a virágzás kezdetéig
 • gomba-, rovarölő szerekkel, regulátorokkal, levéltrágyákkal együtt kijuttatható

A környezeti stressz bekövetkezte előtt alkalmazva a Quantis termésstabilizáló hatása több tényezőből adódik:

 • A stresszfaktorok károsító hatásainak mérséklése, szeneszcencia (öregedést késleltető hatás):
  • Elsősorban az abiotikus (környezeti stressz): szárazság, hőség, légköri aszály, hideg stb.
  • Antropogén hatás (növényvédő szerek okozta fitotoxicitás)
 • A termékenység és a reprodukciós folyamatok javulása:
  • Enzimek és növényi hormonok aktiválása
  • Jobb termékenyülési arány a növény megerősítése által
 • Növénytáplálás:
  • Makro- és mikroelemek a tápanyaghiány megelőzésére és/vagy helyreállítására

Őszi búzában 80 kísérlet alapján az egyszeri zászlóslevél vagy virágzáskori kezelés hatására 85%-ban termésnövekményt mértek. Átlag 6% volt a Quantis kezelésből adódó termésnövekmény, amely hektáronként 183 kg terményt jelentett.

2019-ben végzett hazai fejlesztői vizsgálatban egyszeri, 2 l/ha dózisban, zászlóslevélre kijuttatott Quantis kezelés 5,7 %-os terméstöbbletet volt képes okozni (1. ábra).

Egyszeri (zászlós levél) Quantis kezelés hatása

1. ábra. Egyszeri (zászlós levél) Quantis kezelés hatása az őszi búza termésére (Syngenta fejlesztői kísérlet, Komárom-Esztergom megye, 2019)

SY Dooblin hibridárpában a Quantis zászlóslevél-kiterülés időszakában kijuttatva 6,5%-os, míg későbbi fenológiában, a virágzást megelőzően alkalmazva 5,5%-os termésnövekedést okozott, 2 l/ha dózisban (2. ábra).

grafikon

2. ábra. A Quantis kezelés hatása a SY Dooblin őszi árpa (hibrid) termésére (Syngenta fejlesztői kísérletek – Komárom-Esztergom megye, 2022)

Kalászosokban a Quantis alkalmazását már a korai fejlődés szakaszától a virágzás kezdetéig el lehet végezni a környezeti stressz bekövetkezte előtt, megelőző jelleggel.

A kukoricában elvégzett 131 kísérlet 92%-ában pozitív termésreakciót mértek. Az átlagos termésnövekmény 5% volt, ami 274 kg/ha termést jelentett. Szárazságstressz esetén mutatkozott meg a Quantis markáns hatása.

grafikon

3. ábra. A Quantis kezelés hatása a kukorica termésének alakulására (Syngenta fejlesztői kísérletek, 2017)

Kukoricában a Quantis alkalmazását vagy önállóan elvégzett kezeléssel vagy pedig lombtrágyákkal és/vagy rovarölő szeres kezeléssel egymenetben ajánljuk. Egy tenyészidőszakban a Quantis 1 vagy 2 alkalommal használható, így egyszeri kezelés esetén a kukorica 7-8 leveles korában vagy címerhányás idején javasolt (4. ábra).

A Quantis egyszeri illetve kétszeri kezelés

4. ábra. A Quantis egyszeri illetve kétszeri kezelés látványos hatása kukoricában a növény egészségi állapotára. (Syngenta, Hajdúböszörmény, 2014)

Napraforgóban végzett fejlesztői kísérlet a Quantis egyszeri, csillagbimbós állapotban történő használatával 5,9%-os terméstöbbletet mutatott, ami hektáronként plusz 192 kg termést jelentett. A hazai eredmények összevágnak a külföldi adatokkal. A Bulgáriában végzett vizsgálatok az egyszer alkalmazott Quantis hatására 6%, míg kétszeri kijuttatás esetén 13% plusz termést mutattak (5. ábra).

Quantis napraforgó termésére gyakorolt hatása

5. ábra. A Quantis napraforgó termésére gyakorolt hatása (Syngenta fejlesztői kísérletek Magyarország, Bulgária)

A Quantis -szal végzett hazai vizsgálatok repcében egyértelműen bizonyították a hatékonyságát. A repce 4-6 leveles korában, ősszel kijutattott Quantis jelentős, 10%-os terméstöbbletet erdeményezett, míg egy másik vizsgálatban a szárbaindulás idején kijuttatva pedig 4,8%-ot (6. ábra). Előbbi esetén ez 405 kg-ot,g a második esetén 170 kg termést jelentett hektáronként.

Quantis hatása őszi káposztarepcében

6. ábra. A Quantis hatása őszi káposztarepcében (Syngenta fejlesztői kísérletek, Komárom-Esztergom vármegye, 2018/2019)

A bemutatott vizsgálatok és fejlesztői kísérletek eredményeinek tükrében jól látszik:

 • bármely szántóföldi kultúrában,
 • a Quantis a Syngenta termékekhez illő minőséggel,
 • a környezeti stressz bekövetkezte előtt, preventíven alkalmazva,
 • jelentős termésmentést tud elérni.

További információkért látogasson el az oldalunkra vagy keresse a Syngenta területi képviselőit!

Dr. Nagy Viktor
Fejlesztőmérnök
Syngenta

www.syngenta.hu

syngenta logó