A kormányhivatal hivatalból és bejelentés alapján is bizonyos esetkörökben utólagos ellenőrzést is végezhet.

földterület

Érdemes figyelni a szabályokra – fotó: pixabay.com

A kormányhivatal a földszerzést követően vizsgálhatja, hogy a tulajdonjogot vagy használati jogot szerző fél:

  • nem tartotta be a szerzéshez vállalt kötelezettségeket vagy a szerzéshez szükséges feltétellel nem rendelkezik
  • a szerzés feltételeként az e törvényben előírt meghatározott célú földhasználattól, tevékenységtől tartósan eltért,
  • földműves illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége bármely okból megszűnt, vagy
  • öko, vetőmag, állattartó, kertészet ranghely: nem teljesítette a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.

[Földforg. tv. 62-63. §]


A szerzéshez vállalt kötelezettségek vagy feltételek

A vevőnek azt is vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át. Ez a tilalom nincs időkorláthoz kötve, sőt még a későbbi tulajdonosokat is köti (ezt a kötelezettséget 2022-től már az ajándékozási szerződésben is vállalni kell).

Egy haszonbérleti szerződésben is vállalni kell azt, hogy a szerződés fennállása alatt a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.

A törvényben előírt földhasználat

Ez a más célú hasznosítás 5 éves tilalmát jelenti.

Földműves illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége megszűnt

Aki bármely okból megszünteti a földműves státuszát, azzal szemben hatósági eljárás indul.

Ez alól azonban értelemszerűen lesz egy kivétel: aki gazdaságátadási szerződést köt, annak ugyan megszűnik a földműves státusza, de mentesül a hatósági szankció alól.

Vállalása: öko, vetőmag, állattartó vagy kertészet

Aki ezekre az elővásárlási vagy előhaszonbérleti ranghelyekre hivatkozik, annak további kötelezettségei vannak a földszerzést követően. Ilyen például az az eset, amikor valaki ökogazdálkodásra hivatkozva szerzett földet, annak 10 évig kell ilyen tevékenységet végeznie a területen.

[Fétv. 18/A–18/C. § és 55/A–55/C. §]

Szigorú következménye lesz, ha valaki nem tartja be a fenti előírásokat

Ha a fentiekben bemutatott esetekben nem tartják be az előírásokat és a hatóság emiatt bírságot szab ki az új tulajdonossal vagy új földhasználóval szemben, akkor a továbbiakban újabb földet sem adásvétellel, sem haszonbérlettel 5 évig nem szerezhet.

Lényeges, hogy a hatóság először csak felszólítással él, és csak ennek elmulasztása esetén következik be a fenti szankció – áll a MAGOSZ tájékoztatójában.

[Földforg. tv. 27. § (2) bek. bc) alpont]

[Földforg. tv. 53. § (1) bek. dd) alpont]