Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 615 Ft EUR 395.88 Ft USD 364.7 Ft CHF 412.03 Ft GBP 462.75 Ft

Jövedéki adó

Az alkohol, a dohányáruk és az ásványi olajok után fizetendő adó, ha azokat belföldön állítják elő, vagy importálják. Az Agroinformon leginkább a mezőgazdasági erőgépekbe szükséges gázolajról találhatnak információkat. Energiatakarékosság, jövedéki adó visszaigénylés, stb.

Kapcsolódó címkék: alktarész,

Durván indul a hét: életbe lép a 21 forintos üzemanyagár-emelés a benzinkutakon

Hernádi Zsolt szerint nem várható jelentős árcsökkenés a közeljövőben.

Idén így igényelheted vissza a felhasznált gázolaj utáni jövedéki adót

Aktualizálásra kerültek az ezzel kapcsolatos tudnivalók.

Dübörög a cefreszezon! Ezt a 8 tippet tartsd észben, hogy minden simán menjen

Mutatjuk, mire érdemes odafigyelnie annak, aki úgy döntött: "márpedig ebből a gyümölcsből pálinka lesz, nem lekvár!"

A jövedéki adó változása és az útdíj emelése miatt emelkedhetnek a fuvardíjak

Ősszel és jövő év elején is számolni kell a költségek növekedésével.

Ők számíthatnak NAV-ellenőrzésre a közeljövőben

A termőterületek monitorozására drónokat is bevetnek.

Fórum hozzászólások


GMO Magyarországon Pro és Kontra »

Bankós István
2014. október 15., csütörtök 11:43

Mint mindennek van előnye , de ugyan annyí hátránya is.Vagy is minden mindennel össze fűgg.Amennyiben mégis a termellő valamennyi előnyre tenne szert, úgy régi bevált Magyarisztáni recept szerint azonnal azt adó formájában elvenné a mindenkori pénz hiánnyal küszködő Államunk.Lásd bio dizzel jövedéki adó.Így szerintem mindenki jobban jár ha minden marad a régiben, mert mégis az egészség a legfontosabb a langyos víz kevergetés helyett lyukas kanállal ami mint tudjuk nem túl eredményes.

Falugazdászok »

VakLóaBakon
2014. október 15., csütörtök 11:43

Na Uraim ! (valamint kőfaragók és balett-táncosok!) Úgy néz ki, hogy munka az lesz. De, hogy hol??? Magyar Közlöny, 130. szám, 2012. 10. 01.: A Kormány 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelete a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) a jövedéki adót érintő ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka elvégzését illetően a megművelt termőföld helyrajzi száma alapján a mezőgazdasági igazgatási jogkörében eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság), .... által a munkaműveletek elvégzésének igazolásául – a vámhatóság elektronikus úton megküldött megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja. (2) A földművelésügyi hatóság és a vízügyi hatóság a mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából a mezőgazdaságilag meg nem munkált termőföldterületekről, halastóterületekről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásból szolgáltatja az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti információkat a vámhatóság részére. Amennyiben a nyilvántartás nemtartalmazza a vámhatóság megkeresésével érintett termőföldterületet vagy annak egy részét, úgy a nyilvántartásban nem szereplő termőföldterületet a jövedékiadó-visszatérítés szempontjából megmunkáltnak kell tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezője hitelt érdemlően a hatóság tudomására jutott. (3) A földművelésügyi hatóság a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: falugazdász) által szolgáltatott adatok alapján vezeti. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a földművelésügyi hatóság a falugazdász bevonásával végzi. .... (6) A vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a földművelésügyi hatóság, az erdészeti hatóság, és a vízügyi hatóság a megkeresés beérkezését követő 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldésével adatot szolgáltat a vámhatóság részére. A falugazdász (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatása beleszámít az e bekezdés szerinti ügyintézési határidőbe. Ehhez már csak 3 dolog hiányzik: pénz, paripa, gps. smile confused

Gázolaj jövedéki visszaigénylés »

otis
2014. október 15., csütörtök 11:43

Válasz #878 hozzászólásra Csak azt nem értem, hogyha már kész van minden, el is van fogadva, ki is van hirdetve, miért csak január 15. után lehet majd elérni a J04 nyomtatvány új verzióját, miért nem lehet már most, ráérnénk ismerkedni velesmile confused Mezőgazdasági termelők figyelmébe! Tisztelt Olvasó! A vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról szóló 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat) 10. d) pontja alapján a Kormány feladatként határozta meg a vidékfejlesztési miniszternek az agrárgazdaság szabályozásához kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű végrehajtását. A Kormány ezt elsősorban: 1. a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére, illetőleg 2. a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás érvényesítésére vonatkozó eljárások egy kérelemben történő előterjesztés lehetőségének biztosításával, valamint a vonatkozó eljárások egyszerűsítésével kívánta elérni. 1. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosításáról szóló, 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendeletet) 2012. április 16-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került, 2013. január 1-jei hatálybalépéssel. A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a vámhatóság szakértői által jelzett problémákra - amelyek a jövedékiadó-visszatérítés hatékony végrehajtását hátráltatták - tekintettel a kihirdetést követően szükségessé vált a 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendeletben található rendelkezések módosítása. A vonatozó szabályozás értelmében (a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet) a hatályba nem lépett rendelet módosítására nincs lehetőség, ezért a 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelet 2013. január 1-jével nem lép hatályba. Az ismertetett előzményeket követően a Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2012. (X.1.) Korm. rendelet kihirdetése a Magyar Közlöny 2012. évi 130. számában megtörtént, amely már tartalmazza a fentiekben említett szakértők által jelzett problémák rendezését. 2. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére, illetőleg a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás érvényesítésére vonatkozó eljárások egy kérelemben történő előterjesztés lehetőségének biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a Magyar Közlöny 2012. évi 113. számában megjelent. 1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei: a) A falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadás megszűnik. b) A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki adó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában nyilatkozik. c) A vámhatóság az igényjogosultságot, kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylő esetén a munkaművelet elvégzése tekintetében, elektronikus úton megkeresi a mezőgazdasági szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi hatóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon belül elektronikusan válaszolnak. d) A földhasználatot szintén a vámhatóság ellenőrizheti a TakarNet rendszerből. e) A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadó-visszatérítési igényüket). f) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző három éven belül kiállított számlával rendelkezzen. A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló, a nemzetgazdasági miniszter 4/2012. (II. 14.) NGM rendeletében meghatározott azon kiemelt adózók, akiknek a székhelye a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén található, jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságukat a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságán érvényesíthetik, amelynek elérhetősége 2013. január 1-jével az alábbi: Budapest, 1077. VII. kerület Dob u. 75-81. A jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére szolgáló BEV_J04 nyomtatvány átalakítását követően a nyomtatvány képe 2012. december 15-ei határidővel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megismerhető lesz: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/nyomtatvanytervezetek_2013 Az új BEV_J04 nyomtatvány 2013. január 15-től a Nemzeti adó- és Vámhivatal honlapjáról letölthető lesz: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2008. január 1-jével hatályát vesztette, azonban rendelkezéseit a 2007. december 31-ig keletkezett jövedékiadó-visszatérítési jogosultság érvényesítése, a visszatérítési igények teljesítése tekintetében alkalmazni kell. A 2013. január 15-ét követően benyújtott bevallások esetében - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény elévülésre vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel - a 2007. december 31-ig keletkezett jövedékiadó-visszatérítési jogosultság érvényesítése esetében a fentiekben jelzett 1. pont a)-f) pontja nem alkalmazható. 2. A csekély összegű „de minimis” támogatási – a gyümölcsös, szőlő művelési ágban – kérelmet kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó éves bevallásban lehet benyújtani, melyet a vámhatóság megküld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal bírálja el továbbra is a csekély összegű „de minimis” támogatást, azonban amennyiben a vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó bevallást – jogosulatlan jövedékiadó-visszaigénylésre tekintettel – elutasítja, úgy az új körülményekre tekintettel ismételten benyújtott bevallás esetén a csekély összegű „de minimis” támogatási kérelem már nem nyújtható be, mivel az elutasításról, azaz a jogosulatlan jövedékiadó-visszaigénylés tényéről a vámhatóság értesítést küld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

Falugazdászok »

szegecs01
2014. október 15., csütörtök 11:33

Erről lenne szó (sztem): "Elnök úr határozott igénye (a NAK központi elképzelésekkel összhangban), hogy a "szokásos" falugazdászi és tanácsadói munkán túl (őstermelői ig., EK ügyintézés, kárenyhítési eljárás, Web-GN és Nitrát adatszolgáltatás, stb.) a kamara megyei szervezete is nyújtson az érdeklődő gazdák részére bizonyos szolgáltatásokat. Ilyenek például: mg. felhasználású gázolaj jövedéki adó visszaigénylése, Gazdálkodási Napló tényleges vezetése, pályázatok írása, Nitrát rendelet szerinti talajmintázás, tápanyag-gazdálkodási tervek készítése, szakmai nyilvántartások és jelentések készítése, szakmai oktatás stb. Ennek a formai kereteit a megyei KFT, illetve az ezen keresztük kötendő Tanácsadási és Szakképzési Szerződések segítségével biztosítani tudjuk. Mivel azonban közeledik a támogatott szaktanácsadási szerződések megkötésének időszaka, azért kérem, hogy a fenti plusz munkákra vonatkozó (a vállalt tevékenység lehetőleg pontos meghatározásával) mindenki jelezze, hogy az ő területén a gazdák részéről milyen esetleges további igények merültek már fel korábban is, illetve, hogy milyen feladatokat tud és akar ügyintézni. Egyes felsorolt feladatok esetében várhatóan lesz egy határérték megszabva, amely üzemméretig (vagy spec. mutatóig.) a szolgáltatást ingyen, minden érdeklődő ügyfél számára minden falugazdász által nyújtani kell, illetve a mérték fölötti ügyek átkerülnek a fizetős szolgáltatások körébe. Ennek elvégzése után a feladatban résztvevőkkel teljes körű elszámolásra kerül sor. Kérem továbbá mindenki által megjelölni, hogy iskolai végzettsége vagy szakmai tapasztalata alapján a mezőgazdaság mely szakágazatával kapcsolatos szakmai információk pontos nyomon követését, esetleg jogszabályi stb. kivonatok elkészítését tudja magára vállalni, mint az adott szakágazat megyei referense (pl. kertészet - gyümölcs, kertészet - zöldség, szántó, erdő- és vadgazdálkodás, stb....), vagy valamely kapcsolódó, a termelők mindennapjaiban jelentkező egyéb területek összefogását(pl. adózási ismeretek, pályázatfigyelés, hitel konstrukciók és biztosítási típusok, támogatási jogcímek, HMKÁ-elemek, JFGK-ismeretek, földhivatali eljárások, jogszabály figyelés,környezetvédelem, VPOP ügyek, stb.) vállalja hasonló módon. Az általános, legtöbb ügyfél által feltett kérdésre adandó válaszokat természetesen mindenkinek ismernie kell. Egyúttal felhívom mindenki figyelmét a kamara honlapján, az alábbi linken elérhető, ugyanezen célt szolgáló információs felület használatára is: http://tudas.nak.hu/hu/. A fenti vállalások arra vonatkoznak, hogy ezek az emberek a vállalt szakterületben elmélyednek, nyomon követik a jogszabályi stb. változásokat, megoldási javaslatokat is tesznek. Mindezek összhangban vannak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos felépítésének elképzeléseivel is." Ki mit "varr" erre?smile wacko

Fiatal agrárvállalkozók induló támogatása c. pályázat - Minden Fiatal Gazda ide :) »

Filler
2014. október 15., csütörtök 11:33

Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulnék felétek, hogy elindítom a gazdaságot milyen papírokat kell majd vezetni? Gondolok én itt a gazdálkodási naplóra, gép üzemeltetési naplóra, és mik lesznek még amiket napi szinten csinálni kell? Persze a könyvelési tömböket tudom, de ami az MVH-nak kell azokra gondolok most elsősorban. A másik, hogy földművesnek be kell jelentkezni EV kikérni TCS/TÉSZ, még valamit ezen kívül kell csinálni? A harmadik mivel ki szeretném kérni a pénzt a területet gépet gazdaságra íratom akkor a mostani beművelésnek a gázolaj jövedéki adóját már visszatudom igényelni az MVHtól igaz? Bocsi, hogy sokat kérdezek de már nem merem szegény pályázatírómat kérdezni már elege lehet belőlem szerintem. :) Előre is köszönöm a válaszokat.

 • Permetezésre megfelelő
  Szél: átlag 6 -10 km/ó
 • Borultság
  88.0%
 • Csapadék
  0.0 mm / 0%
 • Harmatpont
  6 °C
 • Páratartalom
  92%

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]