Az EU tagországai 2016-ban összesen 57 millió hektáron termesztettek gabonát, és 301,8 millió tonna termést takarítottak be – írja a romaniajournal.ro. A legnagyobb vetésterületet és a legnagyobb termést Franciaország mondhatta megáénak (9,5 millió hektárral és 54,2 millió tonnával), utána Németország, Lengyelország és Spanyolország következett (45,4; 29,8, illetve 24,1 millió tonnával).

A nyugati tagországok 2016. évi gabonatermése az előző évihez viszonyítva jelentősen csökkent (Franciaországban 25,4, Hollandiában 18,7, az Egyesült Királyságban 11,2 százalékkal). Ugyanakkor több közép-európai ország termése meghaladta az egy évvel korábbit (Szlovákiában 27,7, Horvátországban 27,1, Magyarországon 17,7. Romániában 12,6 százalékkal).

Románia egyelőre az EU ötödik legnagyobb gabonatermelője, a hektáronkénti terméseredményeket tekintve viszont az utolsó helyeken kullog, így a mezőgazdaság éves termelési értékét tekintve is lényegesen elmarad a nagy nyugati országoktól. A mezőgazdaság éves kibocsátása pl. Franciaországban 70,3, Olaszországban 53,4, Németországban 52,9, Spanyolországban 46,8, Romániában viszont csak 15,4 milliárd eurót képvisel.

A fentiek azonban magukban rejtik annak lehetőségét, hogy keleti szomszédunk a termésátlagok javulásával Európa gabonacsűrje lehet, ami az ország ambiciózus mezőgazdasági és öntözésfejlesztési fejlesztési tervei alapján akár 5-6 éven belül megvalósulhat.