A Magyar Állattenyésztők Szövetsége lapjában Dr. Wagenhoffer Zsombor agrármérnök, a szervezet ügyvezető igazgatója, a lap főszerkesztője azt írta: újabb lendületet adhat a telepkorszerűsítéseknek két felhívás. A kisebb beruházásokat támogató felhívásnál legfeljebb 200 millió forint, a nagyberuházásokat ösztönző kiírásnál legalább pedig 200 millió, de legfeljebb 5 milliárd forint összegű vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni.


Mindkét felhívásban ágazati lehatárolások lesznek, vagyis külön lehet pályázni a baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, és juhtartóknak, illetve a kisebb ágazatok (ló, nyúl, méh, csincsilla stb.) számára elkülönített keret is rendelkezésre áll.

Az Agrárminisztérium 250-300 nagyobb és 800-1000 kisebb támogatható pályázattal számol. Előbbi kerete 150, utóbbié 50 milliárd forint.

A felhívásban 4 célterületet fogalmaznak meg: üzemfejlesztést, "zöld" beruházást, ammónia-kibocsátás csökkentést és járványvédelmi beruházás megvalósítását. Ez utóbbi esetében például a sertéságazatnál külön rész vonatkozik a farokkurtítás visszaszorítására.

A négy célterületre jutó összes támogatás felosztása százalékosan: 73, 20, 6 és 1. Ez azt jelenti, hogy például üzemfejlesztésre a teljes 150, illetve 50 milliárd forintos keret 73 százaléka fordítható.


Az 1. célterületen belül az alábbi fejlesztésekre igényelhető támogatás:

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. Istállók, létesítmények építése, bővítése, fejlesztése (istálló vagy férőhely, állatválogató, illetve kezelő kialakítása, energetikai hatékonyságot nem növelő korszerűsítések, felújítások).

istálló

Ennyire talán már nem rossz a helyzet sehol, de azért még ráfér a fejlesztés az ágazatra – forrás: Pixabay

A 2. célterületet 2 fő részre osztották: 1. Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása (fűtés, hűtés, világítás korszerűsítése); 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (napkollektor, napelem, hőszivattyú, geotermikus-, vagy szélenergia, vagy biogáz/biomassza hasznosítása stb.).

A 3. célterület keretében az ammóniakibocsátás csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (meglévő trágyatárolók fedése, új, fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása) megvalósítására lehet majd pályázni. Figyelem: új trágyatárolót kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése keretében lehet építeni!

Ugyancsak a 3. célterület keretei között van lehetőség új gépek és eszközök, technológiák vásárlására, meglévő gépek, eszközök korszerűsítésére, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat is (például légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése).

Az állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása című 4. célterületen belül két tevékenységcsoport szerepel: építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek, az állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése. Ezen kívül sertéstartóknak e célterület keretei között lehet a farokkurtítás alkalmazásának csökkentése érdekében (technológiától függően 15 vagy 20 százalékkal) nagyobb férőhelyet kialakítani.

A felhívásokat várhatóan leghamarabb áprilisban hirdetik meg.