A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő piaci jelentéstételi kötelezettségről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM rendelet, majd annak hatályvesztésével a helyébe lépő 4/2020. (II.28.) AM rendelet kihirdetésével – a rendeletben foglalt részletszabályok szerint és az ott meghatározott adattartalommal – valamennyi Magyarország területén működő tejfeldolgozó, tejtermelő, nagykereskedő és kiskereskedő immár 6 éve köteles piaci jelentést adni.

tej

Az adatszolgáltatási rendszert továbbra is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésben üzemelteti – fotó: pixabay.com

A jelentéstételre kötelezettek köre változatlan

Tekintettel a 4/2020. (II.28.) AM rendelet hatályvesztésére, a Tej Terméktanács a kiterjesztett rendelkezés újbóli 3 évre történő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az Agrárminisztérium részére.

A kiterjesztés egy, a reprezentatív szakmaközi szervezet egyes belső piacszervezési intézkedéseinek – a szervezet tagsági körén kívüli vállalkozásokra is vonatkozó – jogszabályi kihirdetését jelenti. Az uniós jog értelmében az egyes piacszervezési intézkedések kiterjesztéséről szóló nemzeti jogszabályok hatálya három évre szól, amelynek leteltét követően lehetőség van a rendelet újabb három évre szóló meghirdetésére.

Az Agrárminisztérium – a törvényben előírt mérlegelését követően – a 21/2023. (IV.28.) AM rendelettel a piaci jelentéstételi kötelezettség 2026. április 25-ig történő meghosszabbítását meghirdette.

A jelentéstételre kötelezettek köre változatlan, azonban felhívjuk az adatszolgáltatói kör figyelmét, hogy – néhány kisebb technikai jellegű változás mellett – bővült az adattartalom. Az adatszolgáltatásban érintett termékek köre kiegészült a sűrített tejjel, az alapanyagadatok pedig a (külpiacról vásárolt) tejszínnel.

Átmeneti rendelkezésként a 2023. február-április hónapokra vonatkozó adatszolgáltatás 2023. május 10. napjáig teljesíthető.

tej

Átmeneti rendelkezésként a 2023. február-április hónapokra vonatkozó adatszolgáltatás 2023. május 10. napjáig teljesíthető – fotó: pixabay.com

A Tej Terméktanács az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi

Az adatszolgáltatási rendszert továbbra is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésben üzemelteti az eddig megszokott módon. A Tej Terméktanács az adatszolgáltatók adataiból képzett összesítő táblázatokat a honlapján közzéteszi. Az anonimitás biztosított, az adatszolgáltatási rendszerből bármely, cégre vagy személyre vonatkozó adatot az üzemeltetők nem hozhatnak nyilvánosságra.

A piaci jelentéstételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos tudnivalók, a jelentések benyújtásához szükséges táblázatok és kitöltési útmutatók a www.tejtermek.hu és a NÉBIH honlapján (https://portal.nebih.gov.hu/) kerülnek elhelyezésre.

A Tej Terméktanács ezt a rendszert a tisztességes és etikus kiskereskedelmet, tejtermelést és tejfeldolgozást folytató vállalkozások védelme, a hatóságok ellenőrzési munkájának segítése és az ágazati stratégiai döntéseket támogató adatbázis fenntartása érdekében kívánja működtetni a jövőben is. A termékpálya szereplői által elfogadott, széles körben felhasznált adatbázis kialakítása és működtetése során nyújtott szakmai támogatásért köszönet illeti az Agrárminisztériumot, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalt és az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft-t.