A vitaminok és nyomelemek egyaránt igen kis mennyiségben szükségesek, ugyanakkor nélkülözhetetlen táplálóanyagok, amelyek számos közös biológiai és anyagcsere funkcióval rendelkeznek. Az alacsony biológiai szükségletek ellenére kulcsszereppel bírnak az optimális növekedés, a zavartalan szaporodási funkciók és az egészség fenntartásában a baromfitenyésztés valamennyi területén, a termelés minden szakaszában.

A vitaminok és a nyomelemek metabolikus funkciói szorosan összefüggenek egymással, és közismert tény, hogy közülük az egyes szükséges alkotók hiánya akadályozhatja a másik hasznosulását és fordítva. Az itt említett táplálóanyagok élettani hatásai között bonyolult összefüggések vannak.

Számos ismert vitamin-ásványi anyag szinergizmus mellett (gondoljunk az E-vitamin és a szelén jótékony kapcsolatára) tudomásunk van az egyes táplálóanyagok biológiai értékesülését rontó, gátló hatásokra, de van példa a vitamin-ásványi anyag antagonizmusra is (ellentétes, gátló hatás), például a túlzott rézbevitel C-vitamin hiányhoz vezethet.

baromfiA vitamin és/vagy nyomelem ellátás zavaráért gyakran valamely táplálóanyag túlzott bevitele felelős.

A mikroelem-vitamin antagonista kapcsolatok egyenlőre kevésbé ismertek, mint a szinergetikus hatások, ám ezek nem várt káros hatással lehetnek az állatok egészségére, teljesítményére. Egyes vitaminok vagy nyomelemek túlzott bevitele élettani zavarokhoz vezethet, és akár hiánytüneteket vagy túlzott visszatartást (toxicitást) is előidézhet (Watts, 1990).

A táplálkozási eredetű vitamin és/vagy nyomelem ellátás zavara nem ritka, amiért gyakran valamely táplálóanyag túlzott bevitele tehető felelőssé. Egyetlen táplálóanyag túlzott fogyasztása potenciálisan akadályozhatja valamely másik nélkülözhetetlen összetevő hasznosítását, így az adott adalék könnyen “antivitaminná” vagy “anti-ásványi anyaggá” válhat.

A „túlbiztosítás” gyakorlata – leginkább az ásványi anyagok esetében fordul elő, ami egyszerűen abból a tényből fakad, hogy a premixgyártók versenyképességük megőrzése érdekében, inkább a köztudottan kevésbé hasznosuló, viszont jóval olcsóbb szervetlen mikroelemforrások túlbiztosítását részesítik előnyben. Ezzel a gyakorlattal ugyan a specifikus hiánytünetek legtöbbször elkerülhetők,

a szükségesnél magasabb dózisok és eltolódó arányok ugyanakkor élettani zavarokat és romló teljesítménymutatókat eredményeznek.

Sajnos ez a helytelen gyakorlat ezáltal jelentős gazdasági kár forrása is lehet. Az így kialakult következményes élettani zavarok a termelés intenzitásával párhuzamosan egyre hangsúlyosabbak, és az intenzív termelésben gyakorta előálló stresszhelyzetben különösen súlyos állapotot idézhetnek elő.

takarmány

A premixgyártásnál alkalmazott szervetlen mikroelem sók ronthatják a vitaminok stabilitását.

Tudományosan bizonyított, hogy a mikroelem kiegészítésként a premixgyártásnál a mindennapi gyakorlatban széleskörben alkalmazott szervetlen mikroelem sók erős oxidációs tulajdonságaik miatt rendkívül rontják a keverékekbe kerülő vitaminok stabilitását. A vitaminok nagyon érzékenyek a fizikai és kémiai környezetükre (Coelho, 2010), és a szervetlen mikroelem sókkal való érintkezés következtében fellépő oxidációs-redukciós reakciók képezik a vitaminok instabilitásának legfőbb okait (Fenton típusú oxidáló reakciók).

A takarmány kiegészítésére alkalmazott nyomelem kémiai formája és ebből adódó jellemző tulajdonságai révén erős hatással lehet a vitaminok stabilitására. A szabad fémionok, szulfátok, karbonátok és oxidok (a szervetlen nyomelemek leggyakrabban használt formái) rendkívül magas oxi-redukciós potenciállal rendelkeznek. Ebben a vonatkozásban a jobb élettani hasznosulással rendelkező, drágább szerves mikroelemforrások kedvezőbb tulajdonsággal rendelkeznek, de közöttük is jelentős különbségek mutatkoznak.

Felismerve a szervetlen mikroelem sók vitaminok stabilitására gyakorolt negatív hatását, a következmények megelőzését gyakorta az érzékeny vitaminok túldozírozásával oldják meg, ami magyarázatul szolgál a baromfifélék szükségleti szintjeinek tudományos összefoglalóinak (NRC) és az azonos állatfajra és korcsoportra vonatkozó kereskedelmi ajánlások különbségére is.

Ez a gyakorlat nemcsak nem hatékony és költséges, de akár káros is lehet az állatok egészségére és környezetére.

A kevesebb ez esetben több!

A leghatékonyabb megoldás a nélkülözhetetlen mikroelem-szükségletek biztosítására és a szervetlen nyomelemforrások használatával járó negatív hatások kiiktatására, valamint az elvárt vitaminstabilitás megőrzésére, hogy valamennyi kiegészítésként alkalmazott szervetlen mikroelemforrást egyidejűleg, a legkedvezőbb kémiai tulajdonságokkal rendelkező, és ugyanakkor a legjobb biológiai hasznosíthatósággal bíró szerves kötésű alapanyagra cseréljük. Ezekből jobb tulajdonságai miatt a valódi állati szükségleteknek megfelelően kisebb mennyiséget alkalmazunk.

A baromfitenyésztés különböző területein felmerülő valamennyi vonatkozó szakmai kérdést alaposan áttekintve, az Alltech részletes, jelenleg egyedülálló szakmai irányelveket dolgozott ki a szervetlen mikroelem források teljes helyettesítésének megoldására (TRT), amelynek keretében a takarmányhoz kiegészítésként adott valamennyi nyomelem helyettesítését Bioplex mikroelem-proteinátokkal javasolják megoldani.

takarmány

Az Alltech a takarmányhoz kiegészítésként adott valamennyi nyomelem helyettesítését Bioplex mikroelem-proteinátokkal javasolja megoldani.

Az alkalmazott fém-protein komplexek az ipari szabványokhoz képest 30-50%-kal alacsonyabb szintű alkalmazása nem csupán a korábban részletezett negatívumok elkerülését jelentik, hanem egyedülálló módon támogatják a magas szintű termelést és a nyereséges állatitermék-előállítás hosszú távú fenntarthatóságát.

Ezt jól demonstrálja a legújabb brazil, sertéseknek és baromfiféléknek kiadott táplálóanyag szükségleti összefoglaló, amelyben valamennyi korcsoport mikroelem szükségletének Bioplexekkel való teljes biztosításához, a szükséges minimum mennyiségek részletes kidolgozásra és publikálásra kerültek. Ezek az ajánlások az Alltech széleskörű kutatásaiból származó tudományos eredményekre alapulnak.

A Kentucky Egyetem Ao és munkatársai által 2009-ben végzett vizsgálataiban, a szokásos szervetlen mikroelem szinteknél 75%-kal alacsonyabb nyomelem tartalmú Bioplexekkel biztosították az állatok idevonatkozó szükségletét. A csupán a mikroelemek egy negyedét fogyasztó állatok a 6 hetes vizsgálat végére azonos vágási súlyt értek el és egészségi állapotukban sem mutattak különbséget. Ez a teszt is jól demonstrálja a mikroelem-szükséglet túlbiztosításának helytelen gyakorlatát.

Az Alltech teljes mikroelem csere technológiája (TRT) élettani előnyeit és kedvező termelésre gyakorolt hatásait számos tudományos vizsgálat és az erre alapozott szakmai publikáció bizonyítja. A jobb biológiai hasznosulással rendelkező, kisebb mennyiségben felvett, a természetazonos kémiai formához igen közeli mikroelemek

kedvezőbb takarmányhasznosítást és jobb húsminőséget eredményeznek brojlerek esetében. Tojóállományoknál a javító hatás magasabb tojástermelésben és jobb héjminőségben nyilvánul meg.

A Bioplex mikroelemekre alapozott, teljes mikroelem csere technológia (TRT), az ezen a területen tapasztalható szinergizmusok figyelembevételével és az antagonizmusok elkerülésével, az alkalmazott egyes összetevők kiemelkedően magas biológiai értékesülésével, valamint az intermedier anyagcserében ugyancsak fontos vitaminok stabilitásának megőrzésével segítik az állatok genetikai potenciáljának magas szintű kihasználását és egészségük megőrzését. A magas szintű nyereségorientált megoldás, az állatitermék-előállítás hatékonyságának javításán túl, nagyban hozzájárul a környezetszennyezés-csökkentési célok megvalósításához.

A cikk tartalmát az Alltech Hungary Kft. szolgáltatta, további információért, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Alltech Hungary Kft. képviselőjével.

Tokaji István
itokaji@alltech.com
06-30-948-7537

Alltech