Az Európai Parlament által elkészített jelentés első olvasata után a 2003-as költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások a legtöbb területen közmegegyezéssel zárultak. Különösen azok a prioritások kaptak megfelelő hangsúlyt a 2003-as évre, amelyek teljes mértékben a csatlakozást készítik elő.