A Bizottság elfogadta a 2004-es költségvetésre tett javaslatot (előzetes tervezet). 2004. május 1-jét követően az EU költségvetése 25 tagállamra fog tartalmazni felhasználási kereteket. A Bizottság javaslata szerint a bővített Unió kiadásainak mértéke 100 milliárd euróra fog rúgni.