A konzorcium vezetője a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt., a konzorciumi tagjai pedig a Debreceni Egyetem, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Kara, a Gabonakutató Nonprofit Kft. és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete.

A program teljes költségvetése 1.902.239.337 Ft, amelyből a támogatás mértéke 1.604.232.583 Ft. A fennmaradó 298.006.754 Ft a TM Zrt. vállalt hozzájárulása a projekt sikeréhez. A projekt 2017. augusztus 18-án kezdődött, és 2021. szeptember 30-ig tart.

A projekt 4 éve alatt a 22 kutatási téma- és kutatócsoport a projekt célját szem előtt tartva több mint 160 kutató és kutatási segédszemélyzet, egyéb k+f tevékenységet végző szolgáltató és szakértő bevonásával olyan potenciálisan piacképes növényekkel kísérletezik és olyan technológiákat, módszereket fejleszt, amelyek a Pannon régió növényeinek genetikai állományát hivatottak megőrizni és fenntartani.

Az elmúlt két év során az alábbi feladatok/beruházások/fejlesztések valósultak meg:

• Kutatási infrastruktúra kialakítása: a Tudásközpont Laborépületét a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. területén kialakították egy meglévő épület felújításával, átépítésével.
• A Tudáspark részeként egy 500 m2-es klímaház felújítása is megvalósult. A klímaházban különböző klimatikus viszonyokat modelleznek, ami több kutatási téma alapjául szolgál majd.
• A kutatást szolgáló konténertelep és fajtaválaszték helyének kialakítása, bemutatókert létrehozása szintén a Tudáspark részeként valósul meg az előbb említett két épület szomszédságában. 
• Beszerzésre kerültek a k+f tevékenységhez szükséges eszközök, műszerek, a kutatáshoz szükséges anyagok beszerzése folyamatosan zajlik.
• Az informatikai háttér fejlesztése befejeződött és a kutatók munkáját segíti. Azaz létrehozásra került egy kutatói adatbázis, mely komplex informatikai platformot biztosít a kutatási folyamat során az eredmények prezentálhatósága érdekében.
• Növényvédelmi rendszer felállítása elkezdődött. A konzorcium különböző megvalósulási helyszínein telepítésre kerültek meteorológiai mérőállomások, összesen 4 darab, melyek az általuk gyűjtött környezeti adatokat (hőmérséklet, páratartalom, megvilágítás, napsugárzás, csapadék, levélnedvesség, szél, talajhőmérséklet, talajnedvesség) egy központi rendszerben tárolja. 
• A k+f szolgáltatást nyújtó szervezetekkel, kivitelezővel, külsős laborokkal, beszállítókkal a szükséges szerződések létrejöttek, folyamatos az együttműködés a kutatási célok elérése érdekében.

növény

A projekt keretében a növények genetikai hasznosítását végzik el, egyúttal új technológiák és módszerek kerülnek kifejlesztésre – fotó: Shutterstock

A projekt keretében a fás szárú, egynyári és évelő lágyszárú, továbbá hatóanyagáért termesztett növények genetikai hasznosítását végzik el, egyúttal új technológiák és módszerek kerülnek kifejlesztésre. Az ökológiai kutatás területén szaporodásbiológiai feltárás, szaporítástechnológiák kidolgozása történik meg.

Értékelési módszereket dolgoznak ki a fás szárú növényeknél a környezeti hasznosság tekintetében, emellett a faiskolák alapanyagaként szolgáló törzsültetvény létrehozása is terv szerint halad. Cél, hogy az egynyári növények rezisztenciáját növeljék, genetikai variabilitását rögzítsék klónozással, új kiültetési formákat alakítsanak ki. Céljuk a só- és hőtűrésre szelektált, maximális díszértékű populáció létrehozása, továbbá fokozott környezeti tűrőképességgel rendelkező növényfajok kutatása és termesztése, különböző növényvédelmi módszerek kidolgozása is.

A projekt megvalósítása során létrejövő termékeket/technológiákat és módszertanokat a piac különböző szereplői számára tervezik értékesíteni, tudományos szinten pozicionálva a keletkező produktumokat (agrárökonómiai kutatás).

A projekt során fás szárú, lágyszárú és hatóanyagért termesztett fajtajelöltek, valamint szuperelit anyag és szaporítóanyag előállítását tűzték ki célul. Ezeket a termékeket főként a hazai kis- és középvállalkozások, kisgazdaságok számára kívánják értékesíteni.

Szaporítástechnológiai, növényvédelmi és termékfejlesztési módszertan kerül kidolgozása, ami a hazai gazdálkodók, kertészek számára szintén könnyen elsajátítható, emellett az európai és ázsiai piacok részéről számítanak nagy érdeklődésre ezeknek a fejlesztéseknek kapcsán.

A projekt eredményeit az oktatás számára is elérhetővé teszik. A projekt lezárásáig tovább folytatódnak a betervezett kutatás-fejlesztési tevékenységek, a projekt eredményeiről beszámolók készülnek, továbbá a projekt eredményei az oktatás számára is elérhetővé válnak.