Az Összoroszországi Népi Front (ONF) egy szokatlanul önkritikus és őszinte értékelést jelentetett meg az agroxxi.ru hírportálon. A cikk megállapította, hogy az Agrárminisztérium tervei szerint a világelsőséget ostromló orosz gabonaexport lebonyolítása komoly nehézségekbe ütközhet, mivel azt alapvető szervezési hiányosságok akadályozzák.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a terv nincs összehangolva az abban részt vevő hatóságokkal, nem számol az esetleges vis maior helyzetekkel (pl. egy egyszerű terméscsökkenéssel), egyáltalán nem veszi figyelembe a realitásokat, sem az ONF korábbi ajánlásait.

aratás

A Vlagyimir Putyin vezette ONF szokatlan őszinteséggel írt a hibákról – fotó: Agroinform.hu

A tervből egyszerűen kifelejtették a logisztikát, többek között a kikötőkbe való szállítást vasúton erőltetik, ahol nincs elegendő szállítási és átrakodási kapacitás, illetve azok berendezése sürgős korszerűsítésre szorul, ugyanakkor a vízi (főleg volgai és doni) szállítás lehetőségei nincsenek kihasználva, holott köztudomású, hogy a szárazföldi fuvarozás költségei jóval magasabbak.

Ezen túlmenően mérsékelni szükséges a jelenlegi – nemzetközi összehasonlításban túl magas – raktározási és fuvarozási tarifákat, mivel azok az orosz gabona versenyképességét aláássák. A balti országok kikötői 50 százalékkal alacsonyabb tarifákkal működnek.

Nincs megfelelően rendezve az exportszállítások után járó állami támogatások kérdése sem, előfordul, hogy a gabona országon belüli szállítását szervező vállalatok magasabb támogatást kapnak mint az exportőrök.

Súlyos hiányosságok vannak az exportszállítmányok árubiztosításában is. Felvetődik egy olyan egyszerű kérdés is, hogy ha a faárut első osztályú vasúti kocsikban fuvarozzák, akkor a gabonának miért csak másodosztályú vagonok jutnak. Ezeket a kérdéseket az orosz gabonaexport gazdaságossága érdekében, országon belül sürgősen rendezni kell az ONF szerint.