A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatát támogatja az Agrárminisztérium és a Pénzügyminisztérium, hogy az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlap kiváltása nélkül is érvényes legyen, de ennek bevezetésére várhatóan csak 2021-től kerülhet sor. Ezért az igazolvány továbbra is akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejűleg hatályos. Azaz a gazdálkodó akkor minősül őstermelőnek, ha az igazolványhoz rendelkezik az adott évre szóló értékesítési betétlappal is.

Az értékesítési betétlap nemcsak az adott évre, de a soron követkő két adóévre is kérelmezhető az igazolvány 5 éves hatályossági ideje alatt. Ezért ha még nem rendelkezik a 2020. évre szóló értékesítési betétlappal, úgy még idén, az ünnepek előtt érvényesítse őstermelői igazolványát a következő évre a folyamatos őstermelői jogviszony és a szabályos januári őstermelői értékesítés miatt.

A mezőgazdasági őstermelők értékesítésre vonatkozó legfontosabb szabályokról itt olvashattok. Az idei ügyintézéssel elkerülhető a 2020. január 1. és a március 20. közötti sorban állás is, ami az őstermelői igazolványok visszamenőleges érvényesítése miatt alakulhat ki.

Az értékesítési betétlap az érvényes lakcímkártyán szereplő bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyében kérelmezhető a falugazdásztól. A falugazdászok elérhetőségeiről itt tájékozódhattok. Az ügyintézéshez szükséges a személyazonosság megállapítására alkalmas érvényes igazolvány és az őstermelői igazolvány is.

Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az ügyintézés alkalmával. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvos által kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni.

Az őstermelői igazolvány érvényesítését, az értékesítési betétlap kiadását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is díjmentesen végzi.