Október 9-e óta Fórián Zoltán az Agrár Kompetencia Központ vezetője. A bikali agrárszakmai esten kérdeztük.

Milyen tervekkel érkezett az Agrár Kompetencia Központba?

Azt a szolgáltatási színvonalat szeretnénk tovább emelni, amely eddig is nagyon eredményesen szolgálta a mezőgazdasági vállalkozásokat. A tanácsadó pénzintézet vonalat kívánjuk még hangsúlyosabbá tenni. Ugyanis tudatában vagyunk annak, hogy a kondíciók versenye lassan kifúj, nincsen már hová engedményeket tenni. Ez nemcsak az agrárpiacra, hanem a vállalati hitelpiacra általában is vonatkozik. Ezért a hozzáadott érték irányában erősítünk, tehát magasabb színvonalú szolgáltatást és tanácsadást is kínálunk.

Fórián Zoltán

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az a kiindulópontunk, hogy minden vállalatnak nagy szüksége van arra, hogy a stratégiáját folyamatosan karbantartsa. Ebben kívánunk partnereink hasznára lenni piaci elemzésekkel és stratégiai tanácsokkal. Azt is tudjuk, hogy ügyfeleink minél jobb teljesítményéhez az is szükséges, hogy eljussanak hozzájuk a megfelelő információk. A magyar mezőgazdaságban pedig sok hiányosság van az információáramlásban. Például nincs a gazdálkodók számára előrejelzés. Az Erste Agrár Kompetencia Központ vállalja, hogy előrejelzéseket készít és szállít az ügyfeleknek.

Miféle előrejelzéseket?

Mivel alapvetően a piaci árak befolyásolják leginkább a vállalkozások stratégiai és taktikai lépéseit, ezért elsősorban erre fogjuk a dolgot kihegyezni. Természetesen lesz piaci, külkereskedelmi, termelési és sok egyéb előrejelzésünk is, de az első mindig az ár. Hiszen az a legfontosabb kapaszkodó a termelő számára, hogy tudja, mi várható a terménye vagy terméke piacán. Ezzel együtt partnereink elemzéseket is kapnak az összes olyan tényezőről, ami az agrárpiacokat befolyásolja. Hiszen ma már nem csupán az egyszerű keresleti viszonyok határozzák meg az ármozgásokat, hanem komplex, globális jelenségek is befolyással vannak arra, hogyan alakulnak az árutőzsdei árak, és ezzel összefüggésben a fizikai piaci árak Magyarországon, Európában vagy éppen a világ más részein.

Ezt nagyon perspektivikus dolognak tartom. Szeretném megvalósítani azt a gyakorlatot, hogy minden stratégiai üzleti döntés előtt keressék meg az Agrár Kompetencia Központot. Megbeszélni, hogyan alakulnak mondjuk a tejárak a következő hónapokban, években. Vagy mi lesz a búza, a kukorica vagy bármely más termény, termék ára. Konkrét segítséget jelenthet a döntéséhez, hogy most raktározzon vagy eladjon.

Mekkora feladat ez a központnak, és milyen elemzésekre támaszkodnak?

Magam is, munkatársaim is már két és fél évtizede foglalkozunk agrárpiaci elemzésekkel, tanácsadással. Összegyűlt már annyi információnk, tapasztalatunk, hogy ebbe belevágjunk. Hiszen mindennap az a munkánk, hogy megismerjük, megértsük és elemezzük a nemzetközi piaci trendeket, az azokat alakító tényezőket, továbbá azok hátterét. Ezekből szükségszerűen összeáll egy olyan tudásanyag, ami lehetővé teszi ezt a gyakorlatot.

Az információátadás hogyan történik? A gazdálkodóknak kell megkeresniük önöket, vagy valamilyen más csatorna is rendelkezésükre áll?

Erre teljes körű elképzelésünk van. Van telefonszámunk, amely éjjel-nappal hívható, ha valakinek azonnali információra van szüksége...

...tényleg szó szerint éjjel-nappal?

Én agrárosként olyan ember vagyok, aki már reggel 5.00-kor talpon van, és nagyon későig elérhető.

Nyilvános a telefonszáma?

Igen, és már hosszú évtizedek óta ugyanaz a számom. Meg lehet találni. De ez az ad hoc információk átadására szolgál. Elemzéseink, előrejelzéseink megismertetésére egyébként rendezvényeket tartunk, lesznek különböző kiadványaink és online hírleveleink is – amelyekben elemzések lesznek, nem hírek.

A hitelelbírálás módját illetően lesz-e valami változás?

Az Agrár Kompetencia Központ egyik legfontosabb feladata, hogy magának a hitelezési folyamatnak a színvonalát és sebességét aktívan befolyásolja. Tehát részt veszünk már az ügyfél megkeresésében az ötletekkel, ott vagyunk az ügyféltárgyalásokon, az előterjesztések készítésekor, ezt szakértői véleménnyel támogatjuk. Amennyiben a bírálati szakaszban szükség van rá, ott is megjelenünk, elmondjuk a véleményünket. Így igazán jól lehet kezelni a piaci kockázatokat. Nagyon fontos ebben a folyamatban, hogy értjük az agrárium speciális voltát, ez hozza létre a stratégiai partnerséget, amely előre viszi mind a két felet.

Mi vette rá a váltásra?

Ha valaki csak érintőlegesen is ismeri a pályámat, amely a kutatóintézeti munkával indult, nemzetközi pénzintézeten keresztül, az agrártanácsadó iparon és a takarékszövetkezeti vonalon folytatódott, annak talán nem meglepő, hogy egy nagy, valóban professzionális, nemzetközi méretekben is meghatározó pénzintézetnél kötöttem ki. Azt gondolom, hogy azt a sok-sok tapasztalatot, amit eddig felhalmoztam, itt lehet nagyon szépen kamatoztatni.

A szakmai tapasztalatokon túl milyen pluszt tud még beleadni ebbe a munkába?

Az arcomat is adom ehhez a tevékenységhez abban a reményben, hogy már van olyan ismertsége a nevemnek és munkámnak, hogy érték legyen egy ilyen nagy tradíciójú és sikeres pénzintézet számára. Nagy örömmel vagyok már nyakig a munkában, és élvezem, hogy itt egy nagyon inspiráló közeget találtam.

Mi az első intézkedése? Vagy mi lesz, ha még nem tette meg?

Nehéz kérdés, mert egyszerre zúdult rám minden, ami ezzel a munkával kapcsolatos, most mindegyik szálat fel kell vennem. Mint minden munkát, ezt is a helyzetértékeléssel kezdem: hol vagyunk, hová és hogyan akarunk eljutni. Erre stratégiát és taktikai elemeket dolgozok ki. Ezeket a bank illetékes vezetői körével egyeztetem, és ezután tudjuk kibontani, hogy ezt az üzleti stratégiát milyen szegmensben, milyen termékekben, milyen pénz-paripa-fegyverrel, tudjuk megvalósítani.

Pont úgy, ahogy az ügyfeleknek ajánlják.

Pontosan.

Ez az első rendezvénye az Erstében?

Igen, és nagyon örülök annak, hogy pont ez a precíziós gazdálkodással foglalkozó lett az első.

Mi lesz a következő?

Egy hasonló szakmai est Tégláson.