2019. áprilisában hivatalosan is elfogadta az Unió a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló irányelvet (2019/633 EU irányelv). Az uniós szintű fellépés az élelmiszer-ellátási lánc szereplőinek alapszintű védelmét biztosítja szerte az Európai Unióban.

A felmérés 2021. február 28-ig tart nyitva – fotó: MTI/Komka Péter

A szabályok harmonizálása mellett elsősorban az érvényre juttatásukra vonatkozó közös előírások bevezetése és a végrehajtás terén tett erőfeszítések összehangolása révén. A tagállamoknak a hatályba lépéstől számítva két évük van arra, hogy a szabályokat átültessék a nemzeti környezetbe, amiket hat hónappal később már életbe is kell léptetni.

A tagállamok által az irányelv összefüggésében hozott intézkedések hatékonyságának felmérése érdekében az EB éves felméréseket végez. A kutatás ezzel az alap kérdőívvel indul, amelynek célja a jelenlegi helyzet megragadása az új nemzeti intézkedések végrehajtása előtt. A felmérést minden tagállamban elvégzik és az irányelv hatálya alá tartozó beszállítókat célozza meg a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátás különböző szakaszaiban.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamra tapasztalatai alapján a termelők nagy része már legalább egyszer szembesült ilyen tisztességtelen magatartással, ezért arra kéri a tagjait, hogy a korábbi negatív tapasztalataik, panaszaik alapján töltsék ki a kérdőívet.

Vonatkozó esetek lehetnek:

  • gyorsan romló áru (pl. meggy, dinnye) minőségi átvétel ellenére történő visszaküldése;
  • késedelmes – túl hosszú idejű kifizetés;
  • túlzott mértékű levonás (apadás, szemtörés, mérés nélküli nedvesség, stb.);
  • értékesítés előtt nem, vagy nem kellő pontossággal meghatározott átvételei ár;
  • naponta változó átvételi ár; indokolatlanul magas kötbér; indokolatlan költségek felszámítása;
  • hitelkihelyezéssel történő finanszírozásból eredő anomáliák, előállítási költség alatti átvételi ár;
  • polcdíj, de biztos van állattartáshoz kapcsolódó eset is több… stb.

A kérdőív innen érhető el.

A felmérés 2021. február 28-ig tart nyitva, befejezése után az anonimizált eredményeket statisztikai kimutatások formájában ezen a honlapon teszik majd közzé.