Az erdőterületek értékesítésének szabályai

Az állam 100%-os tulajdonában álló erdők közül csak a gazdasági elsődleges rendeltetésű erdők értékesíthetők, ez a szabály változatlanul érvényes.

Változás viszont, hogy az értékesítés méretbeli korlátja az eddigi 5 hektárról 10 hektárra emelkedik. A természetes erdők esetében továbbra is marad az 5 hektáros plafon, viszont az értékesítés itt is csak akkor történhet meg, ha gazdasági rendeltetésű az erdőterület.

10 hektár felett csak csere útján van lehetőség az állami erdőterület megszerzésére, feltéve, hogy az államnak felajánlott csereterület legalább azonos természetességi állapotú erdőnek minősül.

(2009. évi XXXVII. törvény 8. § (4) és (5) bekezdés)

Védett természeti területek haszonbérletea

A jogszabály mostantól már hosszabb időtartamú haszonbérletet is lehetővé tesz (25 év) azoknál a védett természeti területeknél, melyek eddig is a gazdálkodók használatába voltak adva.

Ez egy lehetőség, mely kizárólag az eddigi haszonbérlő részére biztosítható. Az új lehetőség a rét, legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott földekre vonatkozik, továbbá az ilyen birtoktesthez kapcsolódó szántó művelési ágú földrészletekre.

Csak olyan földhasználóval köthető meg ez a hosszabb időtartamra szóló szerződés, aki vagy amely

  • legalább 3 éve földhasználónak minősül, és
  • legeltetéses hasznosítást igénylő föld vonatkozásában legalább 3 éve rendelkezik az előírt állatállománnyal, és
  • 3 éven belül nem követett el szerződésszegést, és
  • 3 éven belül természetvédelmi bírság nem került kiszabásra vele szemben, stb.

(2010. évi LXXXVII. törvény 20/B. §)

A Nemzeti Park pályázat útján is hasznosíthatja a területet (pályázat esetén viszont nincs lehetőség ilyen hosszú időtartamra).

Előző cikkünk az állami földek értékesítésének szabályairól ITT érhető el.

Indexkép: Pixabay