Több föld egybefoglalt vételáron történő értékesítésekor a tulajdonostárs eddig akkor is kiemelt ranghelyen állt, ha csak az egyik ingatlanban volt tulajdonostárs, olvasható a MAGOSZ közösségi oldalán.

Ez változott meg az idei évtől:

Több föld egybefoglalt vételáron történő eladása esetén a földműves tulajdonostársat megillető elővásárlási jog már csak akkor gyakorolható, ha valamennyi ingatlanban tulajdonostársnak minősül, legalább 3 éve. [Földforg. tv. 19. § (5a) bekezdés].

Összefoglaló a tulajdonostárs elővásárlási jogáról

  • Az a földműves tulajdonostárs, aki már legalább 3 éve tulajdoni hányaddal rendelkezik az adott ingatlanban, mindenkit megelőző ranghelyen áll a tulajdonostárs tulajdoni hányadának eladása esetén (egyedül az Állam elővásárlási joga írhatja felül az ő tulajdonszerzését). Lényeges körülmény, hogy a tulajdonostársnak nem kell helyben lakónak lennie.
  • Hogyan gyakorolhatja az elővásárlási jogát a tulajdonostárs? Korábban a tulajdonostársakat külön, tértivevényes levélben is értesítenie kellett az eladónak, nem volt elegendő csak a szerződés kifüggesztése. Ez mostanra megváltozott, hiszen egy 2020-as törvénymódosításnak köszönhetően a tulajdonostársakat már nem kell külön értesíteni, hiszen ők is a szerződés 60 napos hirdetményi kifüggesztése alapján értesülhetnek az adásvételi szerződésről.
  • Hogyan igazolhatja az elővásárlási jogát a tulajdonostárs? A jogszabály általános jelleggel mondja ki, hogy az elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is. Többek között ebben is változást hozott az idei év, hiszen január 1-től már nem kell csatolni az olyan okiratot, melyet egyébként közhiteles nyilvántartás is tanúsít. Mivel a tulajdonostársi minőséget a tulajdoni lap tanúsítja, ezért külön okirat benyújtására már nincs szükség a tulajdonostársi ranghely igazolásához. Nagyon fontos viszont, hogy a ranghelyre történő hivatkozás a szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban továbbra is kötelező elem!

További információk földügyeket érintő jogszabályváltozásokról:

Termőföld-adásvétel: fontos változás lép életbe hamarosan

Irreálisan magas földbérleti díjak – törvénymódosítás fékezi a visszaéléseket

Haszonbérleteknél jelentős szerepet kap az Agrárkamara!

Indexkép: Pixabay