Adásvétel esetén:

Egy ingatlan adásvételekor a vevőnek főszabály szerint 4%-os vagyonszerzési illetéket kell megfizetnie az ingatlan forgalmi értéke után.

Termőföld esetén viszont illetékmentességet lehet igénybe venni, ha a vevő legkésőbb 1 éven belül birtokba veszi az ingatlant és megkezdi rajta a gazdálkodást. Ha bérbe van adva a föld, akkor legkésőbb 5 éven belül kell birtokba venni.

Vállalni kell viszont azt, hogy 5 évig a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el és a föld használatát nem engedi át másnak.

Mi történik ha ezeket a vállalásokat nem tartják be?

Ebben az esetben 8%-os illetéket kell megfizetni utólagosan.

Amikor szankciómentesen átengedhető a föld használata:

Lehetséges olyan eset, mikor szankciómentesen átengedhető a föld használata a vállalt 5 éves időszakon belül is: ha a föld használatát közeli hozzátartozónak engedi át a szerző fél, vagy ha olyan mezőgazdasági cégnek engedi át, melyben a szerző fél vagy annak közeli hozzátartozója legalább 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Akkor sincs illeték, ha egyenesági rokonok kötik az adásvételt:

Illetékmentes a vagyonszerzés akkor is, ha egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) vagy házastársak kötik egymással az adásvételt.

A testvérek és egyéb oldalági rokonok közötti adásvétel viszont illetékköteles ügylet!

Mikor illetékmentes az ajándékozás?

Termőföld tulajdonjogát ajándékozással átruházni csak közeli hozzátartozó részére lehet. Közeli hozzátartozónak számít a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. (2020-tól már a testvér ajándékozása esetén sem kell illetéket fizetni.)

A rokonságot nem kizárólag a vér szerinti leszármazás biológiai ténye hozza létre, hanem az örökbefogadás és a hatóságilag jóváhagyott apai elismerő nyilatkozat is.

Öröklés – változás 2023-tól

Az egyenes ági rokonok, a túlélő házastárs valamint a testvér öröklése esetén nem kell illetéket fizetni és ez igaz természetesen a termőföld öröklésére is.

Fontos!

2023. január 1-től, ha egy földtulajdonos elhalálozik, akkor a törvényes örökösei előtt 3 lehetőség áll majd rendelkezésre a földek egyben tartása érdekében:

  • osztályos egyezséget kötnek,
  • megosztják az ingatlant (amihez szükség lesz ügyvédre, osztóprogramra és egyezségi megállapodásra is),
  • értékesítik az ingatlant vagy felajánlják az államnak.

Ezek a szabályok csak a törvényes öröklésre vonatkoznak, a végintézkedéssel átszálló termőföldekre viszont nem.

Viszont ha az örököstársak a hagyatéki eljárás kezdetétől számított egy éven belül nem viszik végig a három alternatíva egyikét, akkor elesnek az illetékmentességtől. Tehát főszabály szerint 9 százalékos illetéket kötelesek megfizetni a föld értéke után!

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény 26. § (18a) bek.

1990. évi XCIII. törvény 26. § (18) bek. b) pont

Indexkép: Pixabay